Z powodu bardzo złej pogody, udział podopiecznych „Iskierki” w International Horse Festival został odwołany. Także aukcja na rzecz letnich obozów z hipoteriapią odbędzie się w innym terminie, ale tym razem w KJK Bolix w Żywcu.

Dzięki cegiełkom wpłacanym przez zawodników biorących udział w International Horse Festival, udało się jednak zebrać: 3 680 zł na rzecz obozów z hipoterapią dla naszych podopiecznych. Serdecznie dziękujemy KJ Zbrosławice za wsparcie!