Dziękujemy za wsparcie:





 

W odpowiedzi na prośbę personelu pedagogicznego zaangażowanego w działania terapeutyczne na oddziale onkologicznych Chorzowskiego Centrum Pediatrii Onkologii im. E. Hankego i dzięki przychylności kilku firm udało się doposażyć świetlicę w gry edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Do dyspozycji dzieci trafiły atrakcyjne gry planszowe i strategiczne, książeczki i plansze edukacyjne oraz materiały plastyczne do zajęć warsztatowych. Mając na uwadze że edukacja przedszkolna oraz szkolna jest utrudniona ze względu na długotrwały proces leczenia dzieci onkologicznych, mamy nadzieję że przekazane pomoce przyczynią się do wyrównywania ich szans edukacyjnych wobec rówieśników. Dzieciakom życzymy przyjemnej i pouczającej zabawy!