Fundacja ISKIERKA, jako Organizacja Pożytku Publicznego  (KRS: 0000248546) zajmuje się budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. 

W długotrwałym procesie leczenia chorób onkologicznych u dzieci jest wiele kosztów, które często są po stronie rodziców. To  m.in. zakup leków wspomagających proces leczenia i drobnych medykamentów w aptekach. Jedno  z rodziców najczęściej rezygnuje z pracy, aby móc opiekować się dzieckiem przebywającym w szpitalu. Ma to także duży wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny, zdeterminowanej w walce o zdrowie i życie dziecka. 

Aby wesprzeć naszych podopiecznych w tym aspekcie (poza dotychczasowymi rozwiązaniami) nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dbam o Zdrowie i wspólnie ufundowaliśmy karty, które umożliwiają im dokonywanie zakupów w ogólnopolskiej sieci aptek. Akcja ruszyła od początku tego roku.  Pierwsze rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej już z nich korzystają.

Informacji na temat kart udzielają opiekunowie oddziałów 
lub p. Mariola Mnich z biura Fundacji ISKIERKA: 
biuro@fundacjaiskierka.pl, tel. 32 771 29 12