Z końcem czerwca Fundacja ISKIERKA zakończyła prawie roczny projekt szkoleniowy: „Wsparcie psychologiczne chorego dziecka” skierowany do personelu medycznego, psychologów , pedagogów oraz studentów medycyny ostatniego roku. Warsztaty  prowadzone były przez certyfikowanego trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –  Ilonę Goszczyńską. (Grupa TROP)

Inauguracja cyklu szkoleniowego odbyła się  podczas seminarium „Wsparcie psychologiczne chorego dziecka i jego rodziny”, zorganizowanego przez Fundację ISKIERKA 07 października 2010. Spotkanie osób uczestniczących w procesie leczenia dzieci chorych było okazją do zaprezentowania programu i metody projektu oraz zaproszeniu osób chętnych do udziału. Analiza potrzeb oraz dotychczasowych doświadczeń pozwoliła przygotować program oraz harmonogram zajęć. Zaproponowano udział w dwudniowych interaktywnych warsztatach, których cykl objął:

•    „Komunikacja” –  12/13 listopada 2010;
•    „Motywacja” – 14/15 stycznia 2011;
•    „Zespół” –  25/26 marzec 2011;
•    „Konflikt” –  20/21 maja 2011;
•    „Profilaktyka stresu” – 17/18 czerwca 2011.

W Ewaluacji końcowej uczestnicy podkreślali :

„Szkolenie umożliwiło mi  z ludźmi zrozumienie mechanizmów działania i współpracy”

„Udział w szkoleniu i zdobyta wiedza niejednokrotnie przydała mi się w życiu codziennym oraz była wykorzystana w pracy zawodowej”

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania a nawet je przerosło”

„Uważam, że wskazana jest kontynuacja  pogłębiająca i poszerzająca obecny cykl warsztatowy”

„Szkolenie pozwoliło mi przyswoić wiedzę zarówno z teoretyczną jak i praktyczną z kontaktu z chorym dzieckiem i jego otoczeniem”

Na prośbę uczestników oraz osób które są zainteresowane szkoleniami (pielęgniarki, lekarze) fundacja podjęła decyzję o kontynuacji szkoleń od  stycznia 2012 roku.

Szczegóły dot. zgłoszeń – podawane będą na stronie internetowej fundacji.