Od maja do października bieżącego roku realizujemy projekt: „Coaching dla personelu medycznego oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na terenie województwa śląskiego”. To jeden z wielu projektów inicjowanych przed Fundację ISKIERKA, zapewniający wsparcie przez wykwalifikowany personel coachingowy pracownikom medycznym, dzięki indywidualnym sesjom treningowym.  Warsztaty odbywają się co dwa tygodnie w biurze Fundacji ISKIERKA w Chorzowie, siedzibie Centrum Coachingowego w Katowicach oraz w zabrzańskim Hotelu Diament.

Uczestnikami projektu są ordynatorzy, lekarze i pielęgniarki trzech śląskich ośrodków onkologii dziecięcej: Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego.

Dyrektor zarządzający „CC Progress” Beata Piwowarczyk wypowiadając się na temat przebiegu spotkań uważa, że „z założenia każda z tych osób sama ustala sobie cel naszych spotkań, które powodują roz­wój umiejętności w wielu obszarach. Nie tylko przeciwdziałają wypaleniu zawo­dowemu, ale także pozytywnie wpływają na relacje zawodowe. Pokazują, jak bu­dować zespół i rozwiązywać konflikty. Wiedza ta wykracza daleko poza wykształcenie medyczne, ale jest niezbędna w takich miejscach i przy spełnianiu takich funkcji.”  

Projekt ma na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Są oni szczególnie narażeni na obciążenia psychiczne w związku z wykonywanym zawodem. Szkolenia wpływają  pozytywnie na relacje między lekarzami a pacjentami i ich rodzicami a zwiększenie kompetencji pracowników medycznych ma bezpośredni wpływ na proces leczenia.

Zdaniem Aleksandry Cholewy – trenerki osobistej z Centrum „Progress”, w ostatecznym efekcie spotkania mają doprowadzić do  ogólnej poprawy komfortu funkcjonowania w tak nietypowych warunkach, a tym samym przełożą się na umiejętności radzenia sobie z emocjami wynikającymi ze stykania się z nieuleczalnymi chorobami małych pacjentów oraz emocjami ich rodziców.

Polecamy artykuł dot. projektu z magazynie Silesia Smile”: Silesia smile czerwiec 2016 str 40-41-ok-1

Silesia smile czerwiec 2016 str 40-41-ok-1-page-0

 

Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

logo_kolor_poziom

Partnerzy:

logo progres     Hotele-Diament-Comfort-logo