W roku 2016 działo się wiele ważnych inicjatyw na rzecz naszych poszczególnych podopiecznych w które zaangażowało się grono fantastycznych osób i fundacji. Tym samym pragniemy bardzo podziękować za przekazane środki, które przyczyniły się do bezpośredniej pomocy dzieciom w najtrudniejszych etapach leczenia, wszystkim darczyńcom, a w szczególności:

Fundacji LOTTO Milion Marzeń, Fundacji PGE, Fundacji ENERGA, Fundacji  PKO Banku Polskiego, Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław S.A.”, Górażdże Cement S.A.

DZIĘKUJEMY!kartka_dziękujemy_druk