404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

ISKIERKA na Międzynarodowej Konferencji SIOP Europe i CCI Europe

Dobiegły właśnie końca trzy intensywne dni międzynarodowej konferencji SIOP Europe the European Society for Paediatric Oncology – SIOPE i CCI Europe. W 57 sesjach wzięło udział 1600 uczestników z 65 krajów. Ta edycja była naprawdę wyjątkowa, gdyż z powodu pandemii musiała zostać zorganizowana wirtualnie. 

Prezentacja działań Fundacji ISKIERKA podczas konferencji

Pierwszego dnia trwania konferencji (28 kwietnia), podczas sesji CCI Europe – “Best practices to overcome obstacles during the pandemic” (tłum. “Najlepsze praktyki w pokonywaniu przeszkód podczas trwania pandemii”), działania Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin w trakcie pandemii, zaprezentowała Magda Stajno. 
Jej wystąpienie p.t. “Multifaceted support for children with cancer and their families during pandemic times” (tłum. “Wielopłaszczyznowe wsparcie dla dzieci chorych na raka i ich rodzin w okresie pandemii”), spotkało się z dużym uznaniem uczestników, szczególnie Anity Kienesberger – Przewodniczącej CCI Europe. Gratulujemy! 

Fundacja ISKIERKA członkiem międzynarodowej organizacji CCI Europe

Od listopada 2019 roku, Fundacja ISKIERKA (jako jedna z dwóch organizacji w Polsce razem z Fundacją Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową), stała się członkiem CCI Europe, czyli europejskiego oddziału Childhood Cancer International (CCI). CCI Europe to największa ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca 67 organizacji z 30 krajów w Europie. 

Wizją CCI Europe jest leczenie dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową w taki sposób, by zapobiec lub maksymalnie zmniejszyć skutki uboczne choroby oraz podejmowanej terapii. CCI Europe ściśle współpracuje ze specjalistami z zakresu onkologii, psychologii, środowiskiem akademickim, naukowcami, przedstawicielami różnych grup społecznych i organizacjami pozarządowymi w całej Europie. Misją CCI Europe jest zrzeszanie rodziców, pacjentów i osób, które z powodzeniem zakończyły leczenie onkologiczne oraz wspieranie ich w dążeniu do poprawy opieki medycznej i psychospołecznej dla dzieci i młodzieży. Organizacja działa także w zakresie wdrożenia europejskich standardów opieki w celu wyeliminowania wciąż istniejących nierówności oraz poprawy jakości życia pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym. 

Dzięki obecności na arenie międzynarodowej Fundacja ISKIERKA będzie mogła poszerzać własne kompetencje i jednocześnie dzielić się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi organizacjami. To także okazja do zabierania głosu w dialogu poświęconym prawom i potrzebom małych pacjentów onkologicznych oraz w zwiększaniu świadomości na temat chorób