Archiwum kategorii: Leki i sprzęty medyczne

Fundacje DKMS i ISKIERKA łączą siły z Urzędem Marszałkowskim województwa podkarpackiego by chore onkologicznie dzieci z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, były szybciej diagnozowane i skuteczniej leczone. Darowizny Fundacji DKMS w wysokości 399 617,71 zł oraz  497 500 zł z urzędu marszałkowskiego pozwoliły na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki, co przełoży się na szybkość, jakość procesu diagnostycznego a także podniesienie standardów leczenia.

Spotkanie prezentujące efekty współpracy odbyło się 7 czerwca 2022 roku. Wzięli w nim udział:

 • Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotr Bromber
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl
 • Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, Barbara Rogowska
 • Prezes Fundacji ISKIERKA, Jolanta Czernicka-Siwecka,
 • Koordynator Programu Dar Fundacji DKMS, Leszek Lewandowski
 • Przedstawiciel Klinicznego Zakładu Patomorfologii, lek. Alina Wołoszyn

Geneza:

Z  inicjatywy profesora Radosława Chabera, Kierownika Kliniki Onkohematologii Dziecięcej doszło w ubiegłym roku do spotkania Jolanty Czernickiej-Siweckiej, Prezes Fundacji ISKIERKA wspierającej na co dzień małych pacjentów onkologicznych rzeszowskiego szpitala, z dr. Mariuszem Książkiem, Kierownikiem Klinicznego Zakładu Patomorfologii. Tematem przewodnim spotkania było przyśpieszenie i polepszenie diagnostyki onkologicznych pacjentów pediatrycznych, aby można było wdrożyć prawidłowe leczenie najszybciej, jak to możliwe.

dr n. med. Mariusz Książek, Kierownik Klinicznego Zakładu Diagnostyki:

„- Zakład Patomorfologii, jeden z kluczowych elementów diagnostyki onkologicznej, musi być gotowy na wyzwania współczesnej medycyny, gdzie szybkość i jakość diagnostyki jest kluczowa w procesie leczniczym. Aby spełnić stawiane przed nim założenia, zakład wymagał doposażenia w nowoczesny sprzęt. Dotychczas na badanie konsultacyjne trzeba było czekać kilka dni do kilku tygodni, co w przypadku chorób agresywnych, szybko postępujących, uniemożliwia wdrożenia na czas odpowiedniego leczenia. Ważnym jest, abym zrozumieć, że bez właściwej, i co ważne, szybkiej diagnozy, nie ma leczenia. A wiele chorób onkologicznych dziecięcych, jeśli odpowiednio szybko zaczynamy leczenie, można doprowadzić do pełnego wyleczenia.”

Aby to osiągnąć, Fundacja ISKIERKA ponownie połączyła siły z Fundacją DKMS, z którą od lat realizuje partnerskie projekty na rzecz małych pacjentów onkologicznych.

– Jako największy w Polsce Ośrodek Dawców Szpiku w naszej codziennej pracy skupiamy się na Dawcach, którzy dają szansę na zdrowie chorym zakwalifikowanym do przeszczepienia szpiku. Jednocześnie pamiętając o tym, że sensem i misją naszej pracy jest dobro pacjentów chorych na nowotwory i choroby układu krwiotwórczego. Właśnie dlatego, w 2018 roku, rozpoczęliśmy niezmiernie ważną dla nas inicjatywę – Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, na który od momentu powstania przeznaczyliśmy już 15 mln zł wspierając organizacje pacjenckie a także łącznie 25 Klinik Transplantacji Szpiku i Oddziałów Hematologii . Wszystko po to, aby pomagać Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia. – mówi Ewa Magnucka-Bowkiewicz, Prezes Fundacji DKMS.

Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA:

– W Fundacji ISKIERKA patrzymy na proces leczenia dzieci z chorobą nowotworową systemowo. Dlatego pod opieką mamy nie tylko oddziały onkologiczne, ale również te miejsca do których trafiają nasi podopieczni na różnych etapach. Diagnostyka jest niezwykle ważna i jej czas może mieć kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji o formie leczenia. Działamy już od ponad 16 lat i wiemy również, że w takich działaniach ważne jest budowanie partnerstwa, aby skutecznie pozyskiwać środki i wspierać proces leczenia dzieci w Polsce.”  

Zakupiono te urządzenia, które są kluczowe w przygotowaniu takich preparatów: mikrotom z torem wodnym, barwiarko-nakrywarkę oraz dodatkowe urządzenia usprawniające proces diagnostyki w rzeszowskim zakładzie.

Mikrotom z torem wodnym umożliwia skrawanie 3 – 4 mikrotomów grubości pojedynczych skrawków tkankowych dzięki zainstalowanemu torowi wodnemu, co w przypadku małych materiałów biopsyjnych pozwala zaoszczędzić materiał na ewentualne dodatkowe badania immunohistochemiczne, histochemiczne i genetyczne.

Zautomatyzowana barwiarko-nakrywarka pozwala na wystandaryzowane barwienia preparatów w różnych technikach barwienia, głównie hematoksylina i eozyna, natomiast nakrywarka precyzyjnie nakrywa szkiełkiem nakrywkowym wybarwiony preparat na szkiełku podstawowym, z użyciem odpowiedniego medium łączącego obydwa szkiełka.Są to urządzenia automatyzujące te procesy i standaryzujące jakość, co pozwala na wykorzystanie takich preparatów do stworzenia obrazów cyfrowych w skanerze. W postaci cyfrowej preparaty mogą być konsultowane w innych ośrodkach referencyjnych w czasie rzeczywistym, co zdecydowanie skraca czas diagnostyki.

Niezbędnym elementem kontroli jakości jest zakupiony również mikroskop, pozwalający personelowi na kontrolę poprawności procesu barwienia i nakrywania. Należy również wspomnieć o zakupionym przez fundacje rzutniku multimedialnym, cotygodniowo używanym w trakcie szkoleń wewnątrzzakładowych, pozwalających na zachowanie właściwych standardów pracy i diagnostyki.

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich stron udało się doposażyć Kliniczny Zakład Patomorfologii o łącznej wartości prawie 900 tyś. zł.

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2, Barbara Rogowska:

– Otrzymana dotacja w wysokości 497 500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na doposażenie Klinicznego Zakładu Patomorfologii i darowizna wysokospecjalistycznego sprzętu o wartości 399 617,71 zł od Fundacji DKMS we współpracy z Fundacją ISKIERKA niewątpliwie przełoży się na szybkość, jakość procesu diagnostycznego. Wieloletnia współpraca z Fundacją ISKIERKA dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie jest ważna. Pomoc Fundacji w postaci darowizny środków pieniężnych na zakup sprzętu w sposób znaczący przyczynia się do zwiększenia standardów opieki nad pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych, co pozwala jeszcze lepiej realizować misję Szpitala jaką jest dobro i zdrowie pacjenta.”

Relacje w mediach:

Nowiny24.pl 

Radio Rzeszów

Rzeszów-News.pl 

Pokarpackie.pl

Czytajrzeszow.pl

Wspólne inicjatywy Fundacji ISKIERKA i Fundacji DKMS

Wspólnie zrealizowaliśmy szereg inicjatyw wspierających małych pacjentów, takich jak  np. wydanie poradnika JedzONKO z zakresu dietetyki w okresie przeszczepowym. To także łączenie sił w zakresie remontów szpitali pediatrycznych (jak ostatni zakończony remont IV p. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka czy zakupu sprzętów medycznych, które w ostatnim czasie trafiły do szpitali dziecięcych: monitor (platforma) służący do pełnego monitorowania wszystkich przepływów typu krew, przepływów w mózgu oraz nawodnienia u dzieci na rzecz Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz łóżek w pełnej elektronice przeznaczonych do 3 pokojów reżimowych na rzecz Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Doposażenie Klinicznego Zakładu Patomorfologii to kolejna, wspólna inicjatywa.

Dodatkowe informacje:

Aneta Klimek-Jędryka, 691 588 046, aneta.k-j@fundacjaiskierka.pl
Magdalena Przysłupska, 662 277 904, magda.przyslupska@dkms.pl

 

 

Cieszy nas ten widok! Pięć nowoczesnych pomp infuzyjnych, jest już w Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Katowicach.

To sprzęt medyczny, który jest stosowany do bardzo precyzyjnego, dokładnego podawania leków, w trybie ciągłym lub cyklicznym. Stale potrzeby na oddziałach onkologicznych i wymagający wymiany.

Zakup był  możliwy dzięki otwartości na pomoc CaixaBank oraz temu, że zdecydowaliście się wesprzeć nas w trakcie zbiórki „Bądź ISKIERKĄ w święta”🥇 Pięknie dziękujemy💚

Pomóż nam oswajać raka i przekaż 1% podatku podopiecznym ISKIERKI:)
KRS 0000248546🎗bit.ly/OswajamyRaka

W pierwszych dniach wojny w Ukrainie w porozumieniu oraz we współpracy z Fundacją Zustricz, ustaliliśmy listę najpilniejszych i niezbędnych środków opatrunkowych oraz medycznych, jakich potrzebują obecnie ukraińskie szpitale, także dziecięce. Przeprowadziliśmy zbiórkę w naszym biurze w Chorzowie przy ul. Targowej 5 oraz zaangażowaliśmy naszych darczyńców. Dzięki Waszej hojności oraz pomocy firm i osób prywatnych zakupiliśmy również część specjalistycznych środków.

Środki opatrunkowe oraz medyczne trafiły we wtorek 8 marca 2022 r. do siedziby Fundacji Zustricz w Krakowie, a następnie są transportowane do potrzebujących punktów na Ukrainie.

Dzięki darowiznom ClickMeeting, GetResponse, Torus a także wsparciu Toyota Czajka  oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej możliwe  było wypełnienie tira. Duży ukłon również dla Apteki DOZ Vita z Krakowa.
Dziękujemy! #SolidarnizUkrainą 🇺🇦

11 lutego 2022 r.  odbyło się przekazanie sprzętu medycznego na rzecz Oddziału Dziecięcego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego (pulsoksymetru, kardiomonitora i dwóch skanerów naczyń krwionośnych). Zakup został zrealizowany dzięki współpracy Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową oraz organizatorów akcji biegowej „Przegoń raka dla dzieciaka”.

Podczas spotkania obecni byli: Małgorzata Majer (Prezes Zarządu, Dyrektor Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego), Danuta Lachowska (Ordynator Oddziału Dziecięcego), Jolanta Czernicka- Siwecka (Prezes Zarządu Fundacji ISKIERKA), Jolanta Kawa (Dyrektor Biura Fundacji ISKIERKA) oraz Małgorzata i Rafał Hawlowie (Przegoń raka dla dzieciaka)

“Przekraczamy granice: Bagdad – Rzym” – pod tym hasłem grupa biegaczy z całej Polski wzięła udział w sztafecie w ramach drugiej edycji biegu “Przegoń raka dla dzieciaka”, aby w ciągu 7 dni przebiec dystans 900 kilometrów. W wyniku zorganizowanej wówczas zbiórki zebrane zostało 100 747,94 złotych. Część środków została przekazana na sfinansowanie akcji “Profilaktyka jest OK!” zorganizowanej przez Fundację ISKIERKA z zakresu przesiewowych badań USG jamy brzusznej i pachwin u dzieci, która miała miejsce w Rybniku w dniach 18-20 listopada 2021 r. Udało się przebadać łącznie 376 maluchów.

Relacja z akcji “Profilaktyka jest OK!” w Rybniku: https://fundacjaiskierka.pl/2021/11/profilaktyka-jest-ok-rybnik-2021/

Pozostała kwota została przeznaczona na zakup sprzętu medycznego: kardiomonitora stacjonarno-przenośnego, pulsoksymetru PM-60 oraz dwóch skanerów naczyń krwionośnych z którego skorzystają mali pacjenci ze Zduńskiej Woli i okolic.

Gdyby zapytać ludzi z czym kojarzy się sportowiec, to przypuszczam, że pierwsze dwa skojarzenia byłyby wokół wytrwałości i determinacji. “Przegoń raka dla dzieciaka” łączy te dwie cechy, a dokładnie ci ludzie. Przebiegając setki kilometrów, zmagając się z swoimi słabościami, codziennie pokazywali co to znaczy wytrwałość. Determinacja pomagała nam też w okresie pandemii, kiedy wiele razy trzeba było zmieniać plany, bo sytuacja nie pozwalała na wiele naszych działań. Dziś wspólnie świętujemy zakończenie wspólnego projektu, który przyniósł wiele dobrego. Zawsze powtarzam, że w zespole jest największa siła. Dziękuję Wam za rok przygody, wytrwałości i determinacji w Przeganianiu Raka dla Dzieciaka” – podsumowuje akcję Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Zarządu Fundacji ISKIERKA

„Podczas naszej akcji Przekraczamy granice: Bagdad-Rzym, dzięki wysiłkowi zawodników
i hojności darczyńców zebraliśmy ponad sto tysięcy złotych. Część tych środków została przeznaczona na sfinansowanie badań USG w rybnickim przedszkolu, gdzie zostało przebadanych 376 dzieci.  Niestety pandemia i co za tym idzie niedobór lekarzy radiologów uniemożliwił nam przeprowadzenie badań w centralnej Polsce. Pozostała kwota, czyli 60 361,63 złotych, została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziału dziecięcego w zduńskowolskim szpitalu. Wierzymy, że pomoże on w leczeniu najmłodszych pacjentów oraz ułatwi pracę lekarzom.”
– dodają Małgorzata i Rafał Hawlowie, inicjatorzy i organizatorzy “Przegoń raka dla dzieciaka”.

Informacje oraz materiały nt. “Przekraczamy granice: Bagdad-Rzym”: https://fundacjaiskierka.pl/2021/08/przegon-raka-dla-dzieciaka-bieg-po-badania-usg-jamy-brzusznej-dla-dzieci/

W imieniu dyrekcji i pracowników Oddziału Dziecięcego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego składamy serdeczne podziękowania organizatorom akcji „Przegoń raka dla dzieciaka” oraz Fundacji ISKIERKA za przekazany sprzęt medyczny, który jest niezbędny w diagnostyce i leczeniu małych pacjentów. Kardiomonitor i pulsoksymetr ułatwią monitorowanie parametrów funkcji życiowych w przebiegu ciężkich chorób, a skanery naczyń zaoszczędzą cierpienia dzieciom przy zakładaniu dróg dożylnych i pobieraniu materiału do badań.” –  mówi Danuta Lachowska, ordynator Oddziału Dziecięcego

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, wsparli ją, kibicowali i pokazali, że razem można realizować ważne projekty służące zdrowiu dzieci!

Więcej informacji:

Beata Jezierzańska, Koordynator ds. Public Relations Fundacji ISKIERKA
tel. 728 856 542, beata.j@fundacjaiskierka.pl

Małgorzata Hawel, tel: 660 727 146, Rafał Hawel, tel: 885 170 110, przegonraka@gmail.com

Z wielkim sukcesem i naszą radością zakończyliśmy zbiórkę „Bądź ISKIERKĄ w święta”.

W okresie świąteczno-noworocznym zbieraliśmy środki na zakup rzeczy, które zostały nam zgłoszone przez cztery oddziały onkologii dziecięcej z Katowic, Chorzowa, Zabrza i Rzeszowa.

Chcemy Wam za to gorąco podziękować. Za każdą wpłatę bez względu na jej wysokość, bo to z nich wszystkich mamy w sumie 👉 25 744,67 PLN

Zebranie tej kwoty było możliwe dzięki przelewom na nasze konto, środkom przekazanym przez rodziców podopiecznych dokonując przeksięgowań z subkont dziecka, wsparciu AXI IMMO, a także zbiórkom przeprowadzonym przez Szkołę Językową PROMAR oraz OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizowania zamówień, wśród których są:

👉dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach: pompa objętościowa,
👉dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie: waga stojąca z miarą wzrostu do sali reżimowych,
👉dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie: termometry, inhalatory, fotel oraz szafka do pokoju zabiegowego,
👉dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu: analizator masy ciała, pompa kasetkowa.

 

Są takie historie, które pomimo trudnego początku niosą nadzieję i czynią wiele dobrego. Historie, w których pomoc drugiemu człowiekowi wybija się na pierwszy plan. Taką historię chcemy Wam właśnie przedstawić. Poznajcie Karolinę Kornagę i jej akcję Składakiem przez Polskę.

Od 14 d0 22 sierpnia Karolina przemierzyła 📌 trasę z Sianek do Jastrzębiej Góry, w trakcie której postanowiła zebrać pieniądze na rzecz małych pacjentów Oddziału Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Smaczku dodaje fakt, że trasę tę pokonała „składakiem” marki Zenit. 🚴 Dzięki zaangażowaniu Karoliny, jej zespołu wspierającego oraz wszystkich darczyńców zebrane zostało 25 501 złotych.

W całym przedsięwzięciu jest coś co nas niezwykle poruszyło – Karolina sama była pacjentką tego oddziału, przeszła operację mózgu i  podobnie jak nasi podopieczni zna strach, ból oraz bezsilność, którym nie sposób zaradzić.

Środki zebrane w trakcie trwania akcji zostaną przeznaczone na wsparcie remontu wspomnianego oddziału, a lista potrzeb jest długa i bardzo namacalna:

 • rzeczy niezbędne do wyposażenia świetlicy oddziałowej (kanapa, regał, stolik, zestawy dla maluchów, pomoce rehabilitacyjno-sensoryczne),
 • wyposażenie w meble i sprzęt AGD kuchni dla rodziców naszych podopiecznych,
 • 12 szt. wentylatorów,
 • przewijaki do kąpieli,
 • przewijaki z komodą.

*Na Oddziale Neurochirurgii GCZD w Katowicach rocznie wykonuje się około 350 operacji. Oprócz wybitnego zespołu lekarzy i zaawansowanego technologicznie sprzętu jest coś co także ma wpływ na samopoczucie naszych podopiecznych i ich rekonwalescencję – to przestrzeń w jakiej przebywają. Zarówno w czasie kiedy potrzebny jest odpoczynek i spokój, jak i wtedy, gdy sala czy szpitalna świetlica stają się miejscem do nauki i zabawy. W takich okolicznościach ważna jest nie tylko estetyka, ale i funkcjonalność rozwiązań dostosowanych do specyfiki i potrzeb oddziałów, zarówno z perspektywy personelu medycznego, jak i opiekunów, a przede wszystkim samych dzieci.

I tutaj Karolina wraz z całym zespołem Charytatywnej Grupy z Jaworzna, postanowili dołożyć swoją cegiełkę, by taką przyjazną przestrzeń dla oka i duszy stworzyć.

Relacje medialne z akcji:
👉Gazeta Wyborcza
👉 Jaworznopl
👉 Radio Katowice
👉 Teleexpress (od 9:46)
👉 TVP Katowice

 

Długo wyczekiwana decyzja i dobra wiadomość dla naszych podopiecznych! Od 1 września 2021 r. będzie możliwość refundacji NFZ terapii CART-T u dzieci.

Innowacyjna Terapia CAR-T w leczeniu opornej/nawrotowej ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B u dzieci została zarejestrowana w Europie w sierpniu 2018 roku. Refundowana była jednak tylko u dorosłych pacjentów.

Od tego czasu onkolodzy dziecięcy w Polsce zabiegali o możliwość jej finansowania przez NFZ aby rodzice dzieci nie musieli prosić o pomoc finansową za pośrednictwem internetowych zbiórek. Koszt terapii opiewał bowiem na  ponad 1,5 mln złotych.

Polecamy publikację na ten temat w Rynku Zdrowia:

https://www.rynekzdrowia.pl/serwis-hematoonkologia/Terapia-CAR-T-od-wrzesnia-dostepna-dla-pacjentow-z-ostra-bialaczka-limfoblastyczna-Nauka-dala-nam-ten-medyczny-cud

foto: IStock

 

 

 

15 grudnia 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego aparatu USG w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej  w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Podczas spotkania z mediami obecni byli:

 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Barbara Rogowska – Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie,
 • Justyna Lis – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie,
 • Jolanta Czernicka-Siwecka – prezes Fundacji ISKIERKA,
 • Radosław Chaber – Ordynator Kliniki Onkohematologii Dziecięcej,
 • Wiesław Guz – Radiolog,
 • Iwona Kucharska-Miąsik – Radiolog.

Lekarze Kliniki Onkohematologii Dziecięcej coraz częściej zgłaszali problem niedostatecznej jakości obrazów uzyskiwanych na posiadanych przez szpital aparatach USG. Dyrekcja szpitala zwróciła się w związku z tym do nas z prośbą o pomoc w zebraniu środków na  zakup wysokiej klasy, nowej aparatury. Ważne jest to, że z Pracowni USG korzystają wszyscy pacjenci szpitala – więc skala zapotrzebowania nie dotyczy tylko oddziału onkologicznego, a aparat USG będzie też służył mieszkańcom Podkarpacia w zakresie diagnostyki.

Dlatego postanowiliśmy połączyć siły i do inicjatywy zebrania środków  włączył się zarówno sam szpital, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 15 lutego 2020 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbył się współorganizowany przez nas Bal Charytatywny towarzyszący IV Ogólnopolskiemu Forum Samorządów i dedykowany właśnie temu celowi. Równolegle zachęcaliśmy  również przedstawicieli biznesu do wsparcia i przekazania środków na zakup sprzętu, m.in na Gali Eurobuild Awards, czy poprzez zbiórki publiczne.

Finalnie, na zakup sprzętu zostało przekazane :

100 000 zł bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
260 000 zł przez Fundację ISKIERKA, w tym:

 • 150 000 zł zostało zgromadzone dzięki organizacji  IV Samorządowego Balu Charytatywnego,
 • 60 000 zł w ramach darowizny przekazał organizator Gali Eurobuild Awards
 • 20 000 zł w ramach darowizny przekazała firma Exorigo-Upos,
 • 30 000 zł z dodatkowych zbiórek prowadzonych przez fundację.

Tym samym, wspólnymi siłami  udało się zakupić wysokiej klasy aparat USG, bogato wyposażony w uznane technologie gwarantujące wymaganą, wysoką jakość obrazowania niezbędną w diagnostyce onkologicznej zwłaszcza u najmniejszych pacjentów, m.in. elastografię pozwalającą ocenić sztywność tkanek w celu uzyskania dodatkowych informacji diagnostycznych oraz opcję detekcji małych przepływów, obie funkcje bardzo pomocne przy ocenie zmian nowotworowych.  Dzięki dodatkowym opcjom optymalizacji obrazu aparat pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej rozdzielczości obrazu z redukcją szumów i artefaktów.

Uniwersalne wyposażenie aparatu oraz bogate ogłowicowanie o wielu zastosowaniach posłuży zarówno do badań ogólnych jak i wysokospecjalistycznych. Aparat zaopatrzony będzie w pięć głowic:
– głowicę typu convex do oceny jamy brzusznej,
– dwie głowice linowe o różnych rozdzielczościach do badania struktur powierzchownych, m. in. szyi, tarczycy, węzłów chłonnych, tkanek miękkich, piersi, jąder oraz przedziału jelitowego, stawów, a także do oceny przepływów naczyniowych,
– dwie głowice dedykowane typowo do badania małych struktur i  do badań pediatrycznych: głowicę typu microconvex (do oceny jamy brzusznej u małych pacjentów oraz służącą do badań przezciemiączkowych u niemowląt) oraz głowicę typu hokey do badania struktur powierzchownych u bardzo małych dzieci oraz do oceny drobnych stawów rąk i stóp. Wysokiej klasy aparat usg umożliwi również obrazowanie z użyciem środków kontrastowych, opcję coraz częściej wykorzystywaną w diagnostyce onkologicznej. Wbudowany podgrzewacz żelu pozwoli zmniejszyć stres i niepokój małych pacjentów podczas badania.

Darczyńcy fundacji, którzy wsparli zakup aparatu USG:

Aparat kosztował 350 tys. Natomiast 10 tys. zostało zabezpieczone za rzecz odnowienia pracowni, w której się znajduje. Na ten cel będzie również prowadzona zbiórka w najbliższych miesiącach.  Mamy nadzieję, że również ten cel uda nam się osiągnąć już niebawem.

Bardzo dziękujemy w imieniu pacjentów, dyrekcji szpitala oraz personelu medycznego!

Relacje medialne: Radio Rzeszów, TVP Rzeszów

Amazon wspiera nasze działania w obliczu COVID-19.

Dzięki darowiźnie firmy Amazon mogliśmy zakupić cztery wózki zabiegowe dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz 1320 specjalistycznych maseczek 3M FFP2 dla:

 • Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach,
 • Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,
 • Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie,
 • Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu,
 • Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach,
 • Narodowego Instytutu Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

Dziękujemy💚#AmazonPomagamy

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na wiele naszych działań. Przede wszystkim ograniczyła możliwość bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi i ich rodzinami na oddziałach szpitalnych i podczas wydarzeń zewnętrznych. Wiele projektów musieliśmy przeformułować oraz dostosować do obecnej sytuacji, z dbałością o naszych podopiecznych i ich potrzeby.

Na szczęście dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób w tym czasie, udało się doposażyć oddziały szpitalne w potrzebny sprzęt medyczny. I tak, w ostatnich miesiącach zakupiliśmy między innymi:

 • 2 pulsoksymetry Nellcor z wyposażeniem,
 • 20 statywów medycznych,
 • 3 pompy infuzyjne Plum,
 • oraz 3 kardiomonitory uMEC12.

Łączna kwota, jaką przeznaczyliśmy na ten cel to blisko 73 tysiące złotych!

Sprzęt trafił na oddziały onkologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Katowicach oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu. Środki finansowe pochodziły m.in. z akcji: „Paweł dla ISKIERKI”, „Ubrania do oddania”, darowizny od ReShape oraz z wpłat indywidualnych. To tylko część działań, które stale realizujemy dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych.

Dziękujemy, że jesteście (z) ISKIERKĄ!