1. Aby uruchomić subkonto bankowe w Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, umożliwiające gromadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem dziecka, należy się  skontaktować z opiekunami oddziałów szpitalnych:

Zabrze:                                                       Katowice, Chorzów:
Izabela Molenda                                       Michał Stanisławski
tel. +48 /0/600 812 046                           tel. +48/0/609 574 984
i.molenda@fundacjaiskierka.pl         m.stanislawski@fundacjaiskierka.pl

Rzeszów:
Justyna Witkoś
tel. +48 /0/ 692-613-719
j.witkos@fundacjaiskierka.pl

lub Biurem Fundacji ISKIERKA
Chorzów 41-500, ul. Urbanowicza 19
tel/fax: 32 241 26 65, mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
(w godzinach: pn-śr 9:00-17:00, czw-pt 9:00-15:00)

2. Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy o subkonto

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu  lub aktualne zaświadczenie lekarskie o rehabilitacji i jej częstotliwości 
  • kopia epikryzy lekarskiej/historii choroby dziecka, zawierającej diagnozę lekarską wraz z przebiegiem choroby,
  • poprawnie wypełniony kwestionariusz danych osobowych i ankieta (kwestionariusz i ankieta)
  • kopia obu stron dowodu osobistego Rodzica lub opiekuna prawnego, który będzie zawierał umowę o subkonto
  • poprawnie wypełniona deklaracja samochodowa w razie korzystania z samochodu na potrzeby dojazdu do placówki leczącej/rehabilitacyjnej dziecka (deklaracja samochodowa)
  • aktualne zdjęcie dziecka w formie tradycyjnej lub elektronicznej (min. 600 x 800 pikseli).
  • podpisaną zgodę RODO ( zgoda RODO)

3. Po zapoznaniu się z Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z rodzicem/ opiekunem prawnym chorego dziecka, następuje uruchomienie subkonta. Regulamin udostępniany jest przez opiekuna oddziału/pracownika biura Fundacji ISKIERKA po rozmowie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

4. Refundacja wydatków następuje po dostarczeniu do biura Fundacji ISKIERKA w Chorzowie oryginałów dowodów księgowych, tj. faktury, rachunki itp. (wystawionych na dane siedziby Fundacji: Fundacja ISKIERKA, ul. Adama Pługa 1/2, 02-047 Warszawa, NIP: 527-249-39-99) za wydatki określone w Regulaminie – wraz z zestawieniem wydatków (zestawienie wydatków)

Fundacja zajmuje się obsługą księgową, prawną i administracyjną subkonta, a także (w wariancie medialnym umowy) prowadzi akcje promocyjne w zakresie pozyskiwania środków na subkoncie podopiecznego, np. zbiórki publiczne.

Mając na uwadze elastyczność i dobro dziecka, wyjątkowe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

projekty_jakpomoc