Udział w projektach integracyjnych i terapeutycznych

Dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w projektach terapeutycznych Fundacji, łagodzących psychologiczne skutki leczenia onkologicznego oraz sprzyjających reintegracji społecznej w:

Udział  we wszystkich naszych projektach jest bezpłatny.

Nie trzeba się zapisywać „do fundacji” aby wziąć w nich udział.  Każdy pacjent oddziału lub będący pod opieką  poradni onkologicznej wyrażający taką chęć, może uczestniczyć we wszystkich naszych działaniach. Wystarczy, że skontaktuje się z opiekunami oddziałów lub biurem fundacji.

integracja