Uruchomienie subkonta dla dziecka

1. Aby uruchomić subkonto bankowe w Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, umożliwiające gromadzenie środków na pokrycie kosztów związanych z leczeniem dziecka, należy się  skontaktować z opiekunami oddziałów szpitalnych:

Zabrze:                                                       Katowice:
Izabela Molenda                                       Michał Stanisławski
tel. +48 /0/600 812 046                           tel. +48/0/609 574 984
i.molenda@fundacjaiskierka.pl         m.stanislawski@fundacjaiskierka.pl

Chorzów:                                                     Rzeszów:
Małgorzata Bereza                                     Justyna Witkoś
tel. +48 /0/ 698 613 439                            tel. +48 /0/ 692-613-719
m.bereza@fundacjaiskierka.pl             j.witkos@fundacjaiskierka.pl

lub Biurem Fundacji ISKIERKA
Chorzów 41-500, ul. Urbanowicza 19
tel/fax: 32 241 26 65, mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
(w godzinach: pn/śr: 10-17 wt/cz/pt: 9-15)

2. Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy o subkonto

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu [w razie woli zawarcia Umowy o subkonto na Cel I (leczenie dziecka)] lub aktualne zaświadczenie lekarskie o rehabilitacji i jej częstotliwości [w razie woli zawarcia Umowy o subkonto na Cel II (rehabilitacja medyczna dziecka po leczeniu onkologicznym)],
  • kopia epikryzy lekarskiej/historii choroby dziecka, zawierającej diagnozę lekarską wraz z przebiegiem choroby,
  • poprawnie wypełniony Kwestionariusz danych osobowych (kwestionariusz)
  • kopia obu stron dowodu osobistego Rodzica lub opiekuna prawnego
  • poprawnie wypełniona Ankieta (ankieta)
  • poprawnie wypełniona deklaracja samochodowa-leczenie lub deklaracja samochodowa-rehabilitacja w razie korzystania z samochodu na potrzeby dojazdu do placówki leczącej/rehabilitacyjnej dziecka,
  • aktualne zdjęcie dziecka w formie tradycyjnej lub elektronicznej (min. 640 x 480 pikseli).
  • zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy w przypadku ubiegania się o limit paliwowy podwyższony z tytułu dużej odległości placówki leczącej od miejsca zamieszkania.

3. Po zapoznaniu rodzica z Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z pełnoprawnym opiekunem chorego dziecka, następuje uruchomienie subkonta.

4. Refundacja wydatków następuje po dostarczeniu do Biura fundacji w Chorzowie oryginałów Faktur (wystawionych na dane fundacji: Fundacja ISKIERKA, ul. A. Pługa 1/2, 02-047 Warszawa, NIP: 527-249-39-99) za wydatki określone w Regulaminie – wraz z zestawieniem wydatków.

Fundacja zajmuje się obsługą księgową, prawną i administracyjną subkonta a także (w wariancie medialnym umowy) w zakresie promocji akcji pozyskiwania środków.

Mając na uwadze elastyczność i dobro dziecka, wyjątkowe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

projekty_jakpomoc