Wsparcie psychologiczne

POMOC INDYWIDUALNA

Niejednokrotnie przekonaliśmy się, jak ważne jest udzielania wsparcia psychologicznego zarówno w procesie leczenia, jak również po jego zakończeniu, gdyż jego skutki w aspekcie psychologicznym mogą być odczuwalne dla całej rodziny także po szczęśliwie wygranej walce z chorobą. Szczególnie zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia rodzinom, które w wyniku choroby straciły ukochane dziecko.

Współpracujemy na stałe z grupą psychologów specjalizujących się w pracy z osobami zmagającymi się z ciężką chorobą. Udzielamy wsparcia interwencyjnego dla podopiecznych fundacji i ich najbliższych przebywających na oddziałach szpitalnych, jak i poza nimi.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tej formy wsparcia,
prosimy o kontakt z naszym psychologiem – Małgorzatą Berezą,
która udzieli wszelkich informacji.

MałgorzataBereza

tel.: +48/0/ 698 613 439;
m.bereza@fundacjaiskierka.pl

Wsparcie: logo_kolor_poziom

PORADNIKI

Fundacja ISKIERKA w oparciu o ośmioletnie doświadczenie we wspieraniu dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin oraz we współpracy z personelem medycznym i psychologami, stworzyła poradnik: Choroba nowotworowa dziecka – jak wspólnie przez to przejść?” Adresujemy go do rodziców i opiekunów oraz samych małych pacjentów. Naszą intencją było zawarcie w nim najpraktyczniejszych informacji dotyczących pobytu w szpitalu, diagnozy, roli opiekunów w procesie leczenia, psychologicznych konsekwencji choroby, możliwości otrzymania pomocy socjalnej itp.

poradniki

W oparciu o doświadczenie we wspieraniu rodzin dzieci z chorobą nowotworową, nie tylko w procesie leczenia, ale także w procesie przeżywania żałoby po stracie oraz we współpracy z psychologiem specjalistą, stworzyliśmy także poradnik: „Nadzieja jest rzeczą z piórami…” Adresujemy go do rodziców i opiekunów, których dzieci odeszły. Jest on w dużym stopniu oparty o wspomnienia rodziców, którzy często w bardzo odmienny sposób doświadczali różnych emocji i stanów związanych ze stratą dziecka. Naszą intencją było ukazanie, jak bardzo indywidualnym doświadczeniem jest przeżywanie żałoby i jak ważne jest przeżycie jej w pełni. Chcieliśmy również wskazać skąd, w tym wyjątkowo trudnym czasie, można i warto czerpać wsparcie.

Wszelkie informacje, pytania i zapotrzebowanie
prosimy zgłaszać do koordynatora projektu:

IzabelaMolenda

Izabela Molenda
tel.: +48/0/600 812 046
i.molenda@fundacjaiskierka.pl