Lena SURMA
Lena Surma to pełna empatii i wrażliwości 7- latka pochodząca z Lędzin, której dzieciństwo diametralnie się zmieniło, kiedy rozpoznano u niej chorobę nowotworową. U Lenki zdiagnozowano w 2015 r. złośliwy nowotwór mózgu. Przeprowadzono długą operację ratującą życie i dziewczynka rozpoczęła chemioterapię. Prawie dwuletnie leczenie obejmowało również radykalną radioterapię oraz chemię podtrzymującą. W trakcie leczenia u Leny pojawił się niedosłuch, oczopląs i tzw. zespół móżdżkowy. Poszerzona o badania molekularne diagnoza wykazała oporność nowotworu na tradycyjną chemioterapię . Biologiczna agresywność ujawniła się w sierpniu 2017 r. kiedy to nowotwór zaatakował ponownie. Lenka przeszła drugą operację wycięcia guza, zaczęły się konsultacje dot. dalszego leczenia. W trakcie przygotowań do reradiacji okazało się, że choroba nabiera tempa – pojawiła się kolejna wznowa w IV komorze mózgowej oraz przerzut do rdzenia przedłużonego. Pod koniec grudnia, w czasie 3 miesięcy od ostatniej operacji!, dziewczynka miała po raz trzeci wycinanego guza.

W Polsce możliwości leczenia Leny zostały wyczerpane, a jedyną nadzieją na uratowanie jej życia jest podjęcie leczenia zagranicą, nowatorskim protokołem MEMMAT. Ze względu na agresywność guza terapia musi rozpocząć się natychmiast! Potrzebna kwota, czyli 140.000 euro to koszt rocznej terapii.  Kwotę tę w błyskawicznym czasie udało się zebrać. Jednak oprócz kosztów leczenia, potrzebne są środki na leki pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami oraz dojazd i pobyt na miejscu.

Mama Leny samotnie wychowuje dziewczynkę oraz jej rodzeństwo, co tym bardziej utrudnia pogodzenie domowych obowiązków i konieczność przebywania na oddziale. Sytuacja, w jakiej znalazła się Lenka jest ciężka. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Lenki i jej rodziny. Pomóc mogą Państwo po przez wpłacanie darowizn na indywidualny numer subkonta Lenki oraz podzielenie się jednym procentem na rzecz dziewczynki. Za wszelkie okazane wsparcie w imieniu rodziny serdecznie dziękujemy.

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, ul. Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
48 1050 0099 6781 1000 1000 0500
1% KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Lena Surma”

wesprzyj F udostępnij


Kontakt do opiekuna

Izabela Molenda, tel.: 600 812 046, email: i.molenda@fundacjaiskierka.pl