Mikołaj Mirowski z Katowic
Mikołaj Mirowski z Katowic to dwulatek, u którego po urodzeniu zdiagnozowano nowotwór złośliwy – Neuroblastomę. W wyniku podjętego leczenia Mikołaj przeszedł dwie skomplikowane operacje oraz został poddany cyklom chemioterapii – niestety w efekcie końcowym nie udało się usunąć guza znajdującego się w przestrzeni zaotrzewnowej w całości – pozostała masa resztkowa. W chwili obecnej leczenie w Polsce zostało zakończone. Bliscy Mikołaja świadomi zagrożenia muszą szukać pomocy za granicami kraju. Takie leczenie nie jest jednak refundowane dlatego zwracają się z gorącą prośbą o pomoc aby dać Mikołajowi szansę na walkę z nierównym przeciwnikiem, marząc o tym, by przestać drżeć o zdrowie Mikołaja i cieszyć się w pełni jego dzieciństwem.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie dla Mikołaja. Zachęcamy do wpłacania darowizn na indywidualny numer subkonta chłopca i podzielenia się jednym procentem z podatku w okresie rozliczeniowym. Za każdą pomoc w imieniu rodziny serdecznie dziękujemy.

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, ul. Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
35 1050 0099 6781 1000 1000 0540
1%  KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Mikołaj Mirowski”

wesprzyj F udostępnij


Kontakt do opiekuna

Anna Sołtysik, tel.: 696 758 403, email: a.soltysik@fundacjaiskierka.pl