Milena ARGASIŃSKA
Milena Argasińska to 7-latka pochodząca z Kędzierzyna – Koźla, która od kilku lat zmaga się z chorobą nowotworową. We wrześniu 2013 roku w stanie zagrożenia życia trafiła na oddział neurochirurgii, z powodu rozpoznanego guza robaka móżdżku (glejak złośliwy) wraz z obszernym wodogłowiem. Przeszła pilną operację usunięcia części guza, po której jej stan uległ poprawie, jednak nie rozwiązało to całkowicie problemu. Pod koniec września czekała ją kolejna operacja, w efekcie której u Milenki zaczęto dostrzegać lekki oczopląs i niedowład lewej strony. Niestety przeprowadzone kontrolne badania wykazały, iż guz nie został usunięty w całości. Oznaczało to kolejną operację i tym samym ogromny stres i wysiłek dla całej rodziny. Z uwagi na lokalizację guza jak i typ nowotworu wciąż istniała możliwość, że istnieją pozostałości. Milenka została skierowana na Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Dziecięcej by rozpocząć leczenie farmakologiczne. Stan zdrowia dziewczynki po długoterminowym leczeniu jest stabilny, lecz zmiana resztkowa pozostała co wiąże się z wysokim ryzykiem nawrotu choroby.

Milenka aktualnie uczęszcza do pierwszej klasy szkoły podstawowej, natomiast połowę czasu przeznaczonego na naukę musi spędzać w domu z powodu osłabionego systemu immunologicznego. Obecnie czeka ją wieloetapowa i wymagająca rehabilitacja, której celem jest poprawa koordynacji ruchowej oraz lepsze funkcjonowanie na co dzień. Dziewczynka jest bardzo uzdolniona plastycznie, lubi rozwijać się w tym kierunku, jest bardzo kreatywna, wykazuje ogromne zainteresowanie otaczającym ją światem.

Apelujemy do Państwa o wsparcie  procesu leczenia. Zachęcamy do dokonywania wpłat na indywidualny numer subkonta oraz przekazania 1% podatku na rzecz Milenki. Na obecnym etapie każda pomoc ma znaczenie. Rehabilitacja oraz pomoc psychologiczna niestety jest bardzo kosztowna i wymaga sporych nakładów finansowych. W imieniu rodziny serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

*Apel powstał w oparciu o informacje z dnia 29.06.2018

Fundacja ISKIERKA
Warszawa 02-047, ul. Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:
15 1050 0099 6781 1000 1000 0512
1%  KRS 0000248546
cel szczegółowy: „Milena Argasińska”

wesprzyj F udostępnij


Kontakt do opiekuna

Izabela Molenda, tel.: 600 812 046, email: i.molenda@fundacjaiskierka.pl