Fundacja ISKIERKA wraz z Śląską Izbą Lekarską organizuje międzynarodową konferencją pt. Progress in pediatric oncology and hematology pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego

Będzie ona dotyczyć najnowszych badań i odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i jest adresowana do lekarzy tej specjalizacji. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2015 roku w Katowicach. Referaty wygłoszą wybitni specjaliści z Polski i zagranicy. Wszystkie sesje będą dostępne w języku angielskim i polskim. Wykłady gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne.

CZAS / TIME14 listopada 2015 / 14 November 2015

MIEJSCE / PLACE:
KATOWICE Dom Lekarza ul. Grażyńskiego 49A

PROGRAM:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników / Registration

9:15 – 9:30 Otwarcie sympozjum / Opening of the Symposium – Doc. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski) i Dr Jacek Kozakiewicz (Śląska Izba Lekarska)

Sesja I / Session I: Postępy w onkologii dziecięcej – ostra białaczka limfoblastyczna / Progress in pediatric oncology – acute lymphoblastic leukemia –  Przewodniczący / Chair: Prof. Tomasz Szczepański

9:30 – 10:10 Prof. Jan Stary (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Karola i Szpital Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska / Department of Pediatric Hematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic)

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci / Progress in treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia

10:10 – 10:40 Prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantology, Medical University, Lublin, Poland)

Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002 / Polish experience with ALL-IC BFM 2002 treatment protocol

10:40 – 11:20 Prof. Andreas E. Kulozik (Katedra Onkologii, Hematologii i Immunologii Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy / Department of Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany)

T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych w praktyce klinicznej / Pediatric T-ALL: from bench to the bed side

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa / Coffee break

Sesja II / Session II: Postępy w hematologii dziecięcej / Progress in pediatric hematology – Przewodniczący / Chair: Prof. Jerzy R Kowalczyk

11:40 -12:20 Prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry / Department of Pediatric Hematology-Oncology, Institute of Pediatrics, University of Debrecen Clinical Centre, Debrecen, Hungary)

Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci – węgierskie doświadczenia / Modern treatment of pediatric hemophilia – Hungarian experience

12:20 – 12:50 Dr hab. n. med. Anna Klukowska (Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet  Medyczny, Warszawa / Department of Pediatrics, Hematology and Oncology, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland)

Profilaktyka u dzieci z hemofilią – polskie doświadczenia / Prophylaxis in children with hemophilia – Polish experience

12:50 -13:10 Dr Istvan Szegedi  (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry / Department of Pediatric Hematology-Oncology, Institute of Pediatrics, University of Debrecen Clinical Centre, Debrecen, Hungary)

Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem / Hemophilia patient with inhibitor

13:10-13:40 Prof. Tomasz Szczepański (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet  Medyczny  w Katowicach / Department of Pediatric Hematology and Oncology, Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland)

Leczenie stanów przeciążenia żelazem u dzieci – nowoczesna strategia / Treatment of iron overload in children – modern strategy

13:40-14:00 P. Jolanta Czernicka-Siwecka (Fundacja Iskierka / ISKIERKA Foundation)

Nowoczesne wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi / Modern support for pediatric oncology patients

14:00  Lunch

INFORMACJE / INFORMATION:
Izabela Molenda       progress@fundacjaiskierka.pl        tel. 600 812 046

REJESTRACJA do 30 października 2015 / REGISTRATION to October 30, 2015:

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY / ADMISSION FREE

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA / LIMITED NUMBER OF PARTICIPANTS

REJESTRACJA/REGISTRATION
* pola wymagane/ indicates required field