Archiwa

Fundacja ISKIERKA organizuje szkolenia dla personelu medycznego, kierowane do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów i studentów medycyny. Opracowaliśmy model szkoleniowy oparty na empatii, własnych zasobach, wiedzy i doświadczeniu. Pozwala to uczestnikom szkoleń na wypracowanie ich sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na linii lekarz, pielęgniarka – dziecko – opiekunowie, budowanie dialogu z rodziną w kryzysie, zarządzanie konfliktem, minimalizowanie stresu i frustracji zawodowej.

Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoonkologów oraz specjalistów z zakresu onkologii dziecięcej.

Ponadto oferujemy superwizje zespołu medycznego. Są to spotkania w małych grupach prowadzone przez doświadczonego superwizora, podczas których istnieje możliwość konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie konkretnych sytuacji i problemów, przyglądania się swojej pracy z pacjentami oraz własnym reakcjom, szukania lepszych rozwiązań i kierowania rozwojem osobistym.

Informacji dodatkowych udzieli:

 

Izabela Molenda 
Specjalista ds. zarządzania projektami
i.molenda@fundacjaiskierka.pl
tel.: +48/0/ 600 812 046

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI/ZAPOWIEDZI:

 • Jesień 2014

„Jak przyspieszyć rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci?”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM )

„Lekarz i personel medyczny w terapeutycznym dialogu z małym pacjentem onkologicznym i jego rodziną.”

dr n. hum. Teresa Sławińska (Uniwersytet Jagielloński Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej)

Szkolenie z elementami warsztatu, które ma na celu przyjrzenie się źródłom trudności w komunikacji z pacjentem i/lub jego rodziną. W oparciu o konkretne przypadki, przede wszystkim zaczerpnięte z osobistych doświadczeń uczestników, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania, które towarzyszą pracy lekarza i personelu, a mianowicie:  jak się komunikować z pacjentem i/lub jego rodziną, aby zachować równowagę pomiędzy własnymi potrzebami a potrzebami pacjentów i ich rodzin, jak dbać o dobrostan psychiczny lekarza i personelu, w przypadku tzw. „trudnego ” pacjenta i jego rodziny, jak rozmawiać o złej diagnozie i o śmierci. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zgłosić własne pytania i problemy, które w formie dostosowanej do oczekiwań uczestnika (psychodrama, rozmowa, przekazanie wiedzy …) zostaną przepracowane. 

Więcej informacji i zapisy wkrótce.


 

Dotychczas zrealizowaliśmy:

Projekt szkoleniowy: Wszechstronne kompetencje personelu medycznego postawą najwyższych standardów leczenia.

20-21 wrzesień 2013
Komunikacja interpersonalna – narzędzie efektywnego dialogu w szpitalu

4-5 październik 2013
Współpraca siłą jakości i skuteczności zespołu

18- 19 październik 2013
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

Cykl superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej –  maj – październik 2013

 

Współorganizujemy konferencje i seminaria naukowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych

Fundacja ISKIERKA wraz z Śląską Izbą Lekarską organizuje międzynarodową konferencją pt. Progress in pediatric oncology and hematology pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego

Będzie ona dotyczyć najnowszych badań i odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i jest adresowana do lekarzy tej specjalizacji. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2015 roku w Katowicach. Referaty wygłoszą wybitni specjaliści z Polski i zagranicy. Wszystkie sesje będą dostępne w języku angielskim i polskim. Wykłady gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne.

CZAS / TIME14 listopada 2015 / 14 November 2015

MIEJSCE / PLACE:
KATOWICE Dom Lekarza ul. Grażyńskiego 49A

PROGRAM:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników / Registration

9:15 – 9:30 Otwarcie sympozjum / Opening of the Symposium – Doc. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski) i Dr Jacek Kozakiewicz (Śląska Izba Lekarska)

Sesja I / Session I: Postępy w onkologii dziecięcej – ostra białaczka limfoblastyczna / Progress in pediatric oncology – acute lymphoblastic leukemia –  Przewodniczący / Chair: Prof. Tomasz Szczepański

9:30 – 10:10 Prof. Jan Stary (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Karola i Szpital Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska / Department of Pediatric Hematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic)

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci / Progress in treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia

10:10 – 10:40 Prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie / Department of Pediatric Hematology, Oncology and Transplantology, Medical University, Lublin, Poland)

Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002 / Polish experience with ALL-IC BFM 2002 treatment protocol

10:40 – 11:20 Prof. Andreas E. Kulozik (Katedra Onkologii, Hematologii i Immunologii Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy / Department of Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany)

T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych w praktyce klinicznej / Pediatric T-ALL: from bench to the bed side

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa / Coffee break

Sesja II / Session II: Postępy w hematologii dziecięcej / Progress in pediatric hematology – Przewodniczący / Chair: Prof. Jerzy R Kowalczyk

11:40 -12:20 Prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry / Department of Pediatric Hematology-Oncology, Institute of Pediatrics, University of Debrecen Clinical Centre, Debrecen, Hungary)

Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci – węgierskie doświadczenia / Modern treatment of pediatric hemophilia – Hungarian experience

12:20 – 12:50 Dr hab. n. med. Anna Klukowska (Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet  Medyczny, Warszawa / Department of Pediatrics, Hematology and Oncology, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland)

Profilaktyka u dzieci z hemofilią – polskie doświadczenia / Prophylaxis in children with hemophilia – Polish experience

12:50 -13:10 Dr Istvan Szegedi  (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry / Department of Pediatric Hematology-Oncology, Institute of Pediatrics, University of Debrecen Clinical Centre, Debrecen, Hungary)

Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem / Hemophilia patient with inhibitor

13:10-13:40 Prof. Tomasz Szczepański (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet  Medyczny  w Katowicach / Department of Pediatric Hematology and Oncology, Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland)

Leczenie stanów przeciążenia żelazem u dzieci – nowoczesna strategia / Treatment of iron overload in children – modern strategy

13:40-14:00 P. Jolanta Czernicka-Siwecka (Fundacja Iskierka / ISKIERKA Foundation)

Nowoczesne wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi / Modern support for pediatric oncology patients

14:00  Lunch

INFORMACJE / INFORMATION:
Izabela Molenda       progress@fundacjaiskierka.pl        tel. 600 812 046

REJESTRACJA do 30 października 2015 / REGISTRATION to October 30, 2015:

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY / ADMISSION FREE

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA / LIMITED NUMBER OF PARTICIPANTS

REJESTRACJA/REGISTRATION
* pola wymagane/ indicates required field

 


 

TROPEM JAKOŚCI
– wyzwania lidera w biznesie i organizacjach pozarządowych

Spotkanie, które miało miejsce 23 września 2014 roku w Hotelu Diament w Zabrzu, skoncentrowane było wokół przywództwa i nowoczesnego zarządzania. Propozycje była skierowana do liderów, którzy szukają praktycznie użytecznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie jakości, przywództwa i zmiany w organizacji.
Do tych, którzy poszukują drogi do realnego partnerstwa i poczucia współodpowiedzialności pracowników za rozwój organizacji. Podczas konferencji, oprócz wykładów, stworzyliśmy przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów, inspiracji i doświadczeń, także między biznesem a sektorem pozarządowym.
Polecamy relacje:  dziennikzachodni      logo
PROWADZĄCY:
PROF. ANDRZEJ BLIKLE
– profesor nauk matematycznych, pracownik naukowy, informatyk, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy. W latach 1990-2010 zarządzał swoją rodzinną firmą cukierniczą A.Blikle. Członek blisko 30 organizacji, a w tym Europejskiej Akademii Nauk, Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przewodniczący Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha. Opracował Doktrynę Jakości będącą autorską koncepcją zarządzania opartą  na TQM (Total Quality Management). (http://www.moznainaczej.com.pl/ja)
JACEK JAKUBOWSKI
– od ponad 30 lat trener, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA. Jest autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów, która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną w ramach Grupy TROP. Pracuje jako superwizor i mentor Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Coachów i U!Lider. Zajmuje się m.in. budowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społecznego w firmach biznesowych, szkoleniami z zakresu zarządzania zmianą, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
(http://www.grupatrop.pl/index.php/jacek-jakubowski)

więcej>>>o tematyce konferencji


 Ważniejsze wydarzenia:

 • 29-30.05.2014 czynny udział w I ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Utrata i żałoba – teoria i praktyka w Katowicach. Udział w sesji posterowej: Poradnik dla rodziców po stracie dziecka „Nadzieja jest rzeczą z piórami”.
 • 21.05.2014 organizacja konferencji pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

Referaty:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM ): Jak przyspieszyć rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci?

dr n. hum. Teresa Sławińska (Uniwersytet Jagielloński Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej): Lekarz i personel medyczny w terapeutycznym dialogu z małym pacjentem onkologicznym i jego rodziną.


 

 • 7-8.05.2014 Fundacja ISKIERKA podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach organizatorzy starali się podkreślać wagę działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), promując wiedzę i dobre praktyki w tym zakresie – przede wszystkim poprzez przykłady ciekawych i skutecznych działań:

http://www.eecpoland.eu/inicjatywy-csr-podczas-eec/

Fundacja ISKIERKA i nasze doświadczenia we współpracy z biznesem  zostały zaprezentowane podczas  kongresu m.in. podczas:

•    7 maja 2014 o  g. 18.00 w Hotelu Angelo podczas  Microsoft Healthcare Cocktail
– gdzie zaprezentowaliśmy nasz projekt „Kinect – innowacja w rehabilitacji”

•    9 maja 2014 o g. 12.00 w Hotelu Angelo podczas sesji: „CSR – odpowiedzialne strategie”

Tematem była sztuka tworzenia biznesowych strategii CSR, polityka odpowiedzialności, korzyści dla firmy, gospodarki, społeczności, państwa oraz dylematy partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu.


 

 • 27.11.2013 Organizacja konferencji:

„Wpływ kompetencji interpersonalnych na jakość usług medycznych”

Konferencja była podsumowaniem projektu: „Cykl szkoleń i superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej”. Jej celem było bliższe przyjrzenie się psychologicznym aspektom opieki nad pacjentami i komunikacji z rodzinami pacjentów. Dzieliliśmy się doświadczeniem i stawialiśmy pytania w jaki sposób kompetencje interpersonalne personelu medycznego wpierają proces leczenia i wpływają na jego efektywność. Rozmawialiśmy też o wsparciu psychologicznym jakiego potrzebuje personel medyczny w swojej codziennej pracy.

Referaty:
prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie): „Anatomia skargi” – analiza czynników wpływających na relacje pacjentów i ich rodzin z personelem.

mgr Izabela Butniewicz – Folusiak (psychoterapeutka Gestalt , trenerka Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM): Superwizja jako narzędzie wsparcia personelu medycznego.

dr nauk humanistycznych Teresa Sławińska (Uniwersytet Jagielloński): Psychologiczne i relacyjne aspekty opieki nad pacjentem onkologicznym.

Konferencja była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerem projektu były Hotele Diament.


 

 • 28.11. 2013 Organizacja debaty eksperckiej:

„Rola grup wsparcia w społeczeństwie”

-będącej podsumowaniem projektu organizacji systemu pomocy w stanach kryzysu psychicznego oraz edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodzin dzieci z chorobą nowotworową na terenie województwa śląskiego. Celem debaty była pogłębiona dyskusja na temat roli grup wsparcia w społeczeństwie w różnych wymiarach. Indywidualnym – jako forma radzenia sobie z kryzysem, przezwyciężania poczucia osamotnienia, podnoszenia jakości życia; małej wspólnoty – powstawania grupy posiadającej określone relacje, wartości i normy, w ramach której jej członkowie uczą się jak brać i dawać wsparcie i wreszcie tworzenia środowiska, ruchu społecznego zdolnego oddziaływać na społeczność lokalną, społeczeństwo.

Debata stała się okazją do spotkania przedstawicieli organizacji prowadzących grupy wsparcia, nawiązania kontaktu, wymiany doświadczeń, rozpoczęcia współpracy. Dyskusja była moderowana przez Jacka Jakubowskiego psychologa, trenera, coacha, mentora i inicjator innowacyjnych projektów społecznych. Byli do niej zaproszeni wszyscy uczestnicy, a rozpoczęli ją specjalnie zaproszeni goście: Bożena Winch – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor; Małgorzata Klecka terapeuta, Prezes Fundacji FAStryga, Maria Marquardt – psycholog, psychoterapeuta Katowickiego Instytutu Psychoterapii i Jolanta Czernicka-Siwecka – Prezes Fundacji ISKIERKA, animator zmian społecznych, pedagog, trener, coach.

Debata była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partner projektu: Hotele Diament.


badaniaOd 2009 roku finansujemy ogólnopolskie badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej.  MONITOROWANIE MINIMALNEJ CHOROBY RESZTKOWEJ U DZIECI Z OSTRA BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ METODĄ  8-KOLOROWEJ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ”, projekt którego głównym wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański reprezentujący zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej w i pozytywnie zaopiniowany przez krajowego konsultanta: „…Uważam że proponowana praca jest bardzo ważna dla rozwoju onkologii dziecięcej w Polsce i ma duże znaczenie zarówno w  aspekcie badawczym, jak i w aspekcie praktycznym”

prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyk Krajowy Konsultant ds. Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 • Praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia:  How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Jednym z elementów nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA).

Od rozpoczęcia finansowania badaniem objęto 150 pacjentów z ALL, leczonych zgodnie z programem ALLIC BFM 2002 w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Białaczek i Chłoniaków. U wszystkich pacjentów zidentyfikowano immunofenotyp swoisty dla danej białaczki. Próbki szpiku kostnego poddano analizie z wykorzystaniem 8-kolorowej cytometrii przepływowej w dniu 15 (110 pacjentów), 33 (120 pacjentów) oraz 84 (95 pacjentów). W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono założenia projektu, że wieloparametryczna cytomeria przepływowa jest wiarygodną metoda pozwalającą na monitorowanie minimalnej choroby resztkowej podczas leczenia ALL u praktycznie wszystkich pacjentów.

Dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA projekt zakończył się sukcesem i stworzono podwaliny nowoczesnego monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dzięki wsparciu Fundacji możliwe było także włączenie do badań w 2012 r. ponad 200 dzieci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną i kilkunastu pacjentów po wznowie choroby.

Publikacje:

Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 12.05.2016
Moc nowoczesnej diagnostyki, Rynek Zdrowia, kwiecień 2012
Iskierka wspiera badania, Polska Dziennik Zachodni, 2010.05.12
Zachować czujność onkologiczną, Pro Medico, 2010.05
Fundacja Iskierka pomaga walczyć z rakiem, Gazeta Wyborcza, 2010.02.05

Wyniki uzyskane w ramach grantu przedstawiono w wystąpieniach konferencyjnych:

 • 44th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2012, Londyn, Wielka Brytania, 5-8 październik 2012 r.
  VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź, 30 maj-1 czerwiec 2012 r.
  8th EuroFLOW Educational Workshop Europejskiego Konsorcjum Badawczego, Katowice, 24 marca 2012 r.
  XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 16-18 września 2011 r.
  11th Euroconference on Clinical Cell Analysis, Dublin, Ireland, 14-17 wrzesień 2011 r.
  XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 9-11 czerwca 2011 r.
  I Kongres
  Cytometrii w Kazimierzu nad Wisłą, 12-15 maj 2010 r.
  V Zjazd
  Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Międzyzdrojach, 26-29 kwietnia 2010 r.

Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM i Ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Jest autorem ponad 120 prac naukowych, z których ponad połowa ukazała się w cenionych czasopismach medycznych. Tuż po studiach wyjechał na stypendium naukowe na Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, gdzie później także pracował. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. Stevena Hogendijka za najlepszą medyczną rozprawę naukową w dziedzinie medycyny oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną w 2006 roku.

Projekt badawczy wspiera również firma:

GetResponse-Logo-Light