AKCJA LATO – OBOZY I WYCIECZKI

Obozy i wycieczki organizowane przez Fundację ISKIERKA wyróżniają się dwoma cechami.

Po pierwsze:  INTEGRACJA

Zapraszamy do uczestnictwa w wyjazdach nie tylko chore dzieci ale i ich najbliższą rodzinę. Jest to okazja do integracji życia rodzinnego, które podczas długotrwałego leczenia szpitalnego jest zdezorganizowane i podporządkowane chorobie dziecka. To chwile, kiedy rodzina może wspólnie spędzić czas, odpocząć, odreagować stres, czy po prostu porozmawiać o własnych emocjach. Sprzyja to wzajemnej wymianie doświadczeń i wsparciu rodzin zmagających się z tym samym problemem, tworzy nowe przyjaźnie zarówno wśród dzieci jak i rodziców.

Po drugie: REHABILITACJA

Propagujemy atrakcyjne formy rehabilitacji psychoruchowej w naturalnych środowiskach.

Aby mobilizować dzieci do ćwiczeń ruchowych wzmacniających organizm i łagodzących skutki choroby, proponujemy podczas wyjazdów różnorodne formy aktywności. Podopieczni ISKIERKI żeglują, wpinają się po górach, jeżdżą konno…

Przełamujemy tym samym stereotypy dotyczące myślenia o aktywności osób z chorobą nowotworową, pokazując jak niezwykły wpływ mają małe-wielkie sukcesy na wzrost motywacji, poczucia własnej wartości u dzieci i wzmocnienie psychiczne.