Konferencje

Podnosimy kompetencje i dzielimy się wiedzą

Współorganizujemy konferencje i seminaria eksperckie z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych. Jesteśmy także  aktywnym uczestnikiem (jak prelegenci czy partnerzy społeczni) ważnych wydarzeń dot. ochrony zdrowia oraz dobrych praktyk we współpracy z biznesem i instytucjami.

 Ważniejsze wydarzenia:

 • Międzynarodowa Konferencja pt. :”Progress in pediatric oncology and hematology”. Wraz z Śląską Izbą Lekarską zorganizowaliśmy w listopadzie 2015 roku  w Katowicach międzynarodową konferencję pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego. Dotyczyła najnowszych badań i odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, m.in: Prof. Tomasz Szczepański, Prof. Jan Stary, Prof. Jerzy R. Kowalczyk, Prof. Andreas E. Kulozik, Prof. Csongor Kiss, Dr hab. n. med. Anna Klukowska czy Dr Istvan Szegedi.

 • „TROPEM JAKOŚCI – wyzwania lidera w biznesie i organizacjach pozarządowych” z prof. Andrzejem Blikle i Jackiem Jakubowskim.
Wydarzenie, które miało miejsce we wrześniu 2014 roku w Zabrzu, skoncentrowane było wokół przywództwa i nowoczesnego zarządzania. Propozycje była skierowana do liderów, którzy szukają praktycznie użytecznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie jakości, przywództwa i zmiany w organizacji. Podczas konferencji, oprócz wykładów, stworzyliśmy przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów, inspiracji i doświadczeń, także między biznesem a sektorem pozarządowym. Spotkanie, wykłady oraz warsztat prowadzili:  PROF. ANDRZEJ BLIKLE i JACEK JAKUBOWSKI
 • Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Od wielu lat jesteśmy partnerem CSR-owym największego tego typu wydarzeniem na gospodarczej scenie Europy Centralnej. Ponad 12 tysięcy uczestników Kongresu i 3 tysiące gości European Start-up Days.  Kongres zachowuje przy tym opiniotwórczy charakter, łącząc udział znamienitych gości z Polski, Europy i świata z dostępnością i otwartością. Prezentujemy swoje działania w sesjach tematycznych jak i w przestrzeni wystawienniczej.

 • Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCCE)

Od lat gościmy również na tym ważnym wydarzeniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarówno w roli prelegentów sesji tematycznych jak i prezentując działania fundacji, organizując pokazy nowych rozwiązań technologicznych pomagających osobom z niepełnosprawnościami, wydawnictwa  dot. dietetyki  i zdrowego żywienia czy organizując badania w ramach profilaktyki dla mieszkańców regionu.

 •  „Meeting on Improving access to best paediatric cancer treatments and expertise across Europe”

Spotkanie odbyło się w lutym 2018 w Brukseli. Jako jedyna organizacja z Polski wzięliśmy udział w wydarzeniu którego organizatorem  było SIOP Europe, JARC oraz ERN PaedCan, a wzięło w nim udział 20 krajów. Europejskie Towarzystwo Onkologii Dziecięcej (SIOP Europe) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja reprezentująca wszystkich specjalistów zajmujących się nowotworami wieku dziecięcego. Z ponad 1850 członkami w 35 krajach europejskich, SIOPE jest liderem, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę i wyniki dla wszystkich dzieci i nastolatków z nowotworami w Europie.

 

 • Konferencja pt. „NIC NOWEGO O NAS BEZ NAS. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce”, luty 2018 w Kancelarii Prezydenta  na zaproszenie ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju z Sekcji „Ochrona zdrowia”.
 • W dniach maju 2016 roku  odbył się po raz pierwszy na Śląsku, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej współorganizowany przez Fundacje ISKIERKA.
 • W maju 2014 roku wzięliśmy czynny udział w I ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: „Utrata i żałoba – teoria i praktyka” w Katowicach.
 • W maju 2014  roku zorganizowaliśmy konferencję pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.”
 • W listopadzie 2013 roku zorganizowaliśmy w Katowicach konferencję pt.: „Wpływ kompetencji interpersonalnych na jakość usług medycznych” oraz debatę ekspercką pt. : „Rola grup wsparcia w społeczeństwie”.

Konferencja była podsumowaniem projektu: „Cykl szkoleń i superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej”. Jej celem było bliższe przyjrzenie się psychologicznym aspektom opieki nad pacjentami i komunikacji z rodzinami pacjentów.  jak również organizacji systemu pomocy w stanach kryzysu psychicznego oraz edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodzin dzieci z chorobą nowotworową na terenie województwa śląskiego.

 • W marcu 2012 roku współorganizowaliśmy 8th EuroFLOW Educational Workshop w Katowicach  z udziałem onkologów, hematologów i diagnostów z ośrodków europejskich, poświęcone zastosowaniu cytometrii przepływowej w nowoczesnej diagnostyce i monitorowaniu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego.

 • Wspólnie z Wydziałem Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowaliśmy 28 lutego 2012 konferencję: „Nowoczesne metody w fizjoterapii i rehabilitacji”. Zaprezentowaliśmy na niej nasz innowacyjny projekt realizowany z Microsoft Polska zastosowania technologii Kinect w rehabilitacji.
 • We wrześniu 2011 w Pałacu Prezydenckim wzięliśmy udział w konferencji : „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce – „Siećpospolita” w ramach cyklu Forum Debaty Publicznej  – Społeczeństwo Obywatelskie. Konferencja odbyła się z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, doradców prezydenta, ministrów, prezesów firm z branży informatycznej i nowych technologii, przedstawicieli sektora edukacji, mediów i organizacji pozarządowych. W ramach pokazów osiągnięć teleinformatycznych zaprezentowaliśmy ogólnopolski projekt: „Kinect  – innowacja w rehabilitacji”. Jako przykład efektywnej współpracy organizacji pozarządowej, biznesu i sektora publicznej służby zdrowia w obszarze innowacyjnego zastosowania nowych technologii.