REMONT ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO W KATOWICACH – 2008 r.

W czerwcu 2008 zakończyliśmy roczną realizację remontu i doposażenia Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Został on powiększony o nowe pomieszczenia: świetlicę dla dzieci, pracownię psychoonkologii, salę rehabilitacyjną, pokój zabiegowy z nowymi fotelami do podawania dializ oraz sekretariat. Fundacja sfinansowała także wykonanie pięknych, kolorowych dekoracji ściennych przez artystę plastyka Macieja Kota w salach i ciągach komunikacyjnych całego oddziału.

Relacja z zakończenia prac