REMONT ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO W ZABRZU – 2011 r.

Fundacja zrealizowała remont i doposażenie Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu. Jest to już czwarty, po Katowicach i Chorzowie, dziecięcy oddział szpitalny odnawiany i modernizowany przez fundację, który wymagał doposażenia i poprawy warunków hospitalizacji małych pacjentów.

Oprócz wykonania gruntownych prac remontowych i malarskich udało się wyposażyć m.in. Gabinet Cytostatyków w komorę laminarną najnowszej generacji oraz zadbać o przestrzeń przyjazną chorym dzieciom (sala zabaw, gabinet psychologa, miejsce do zajęć terapeutycznych).

Firma UNILEVER Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Katowicach przyłączyła się do projektu mając na uwadze realne zaangażowanie się w bezpośrednią pomoc i podnoszeni jakości życia małych pacjentów. Pracownicy różnych specjalizacji zakasali rękawy, wzięli w ręce pędzle i wałki nanosząc kolory na szpitalne ściany.

Szczegółowy zakres prac oraz relacja z zakończenia