Szkolenia

Fundacja ISKIERKA organizuje szkolenia dla personelu medycznego, kierowane do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów i studentów medycyny. Opracowaliśmy model szkoleniowy oparty na empatii, własnych zasobach, wiedzy i doświadczeniu. Pozwala to uczestnikom szkoleń na wypracowanie ich sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na linii lekarz, pielęgniarka – dziecko – opiekunowie, budowanie dialogu z rodziną w kryzysie, zarządzanie konfliktem, minimalizowanie stresu i frustracji zawodowej.

Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoonkologów oraz specjalistów z zakresu onkologii dziecięcej.

Ponadto oferujemy superwizje zespołu medycznego. Są to spotkania w małych grupach prowadzone przez doświadczonego superwizora, podczas których istnieje możliwość konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie konkretnych sytuacji i problemów, przyglądania się swojej pracy z pacjentami oraz własnym reakcjom, szukania lepszych rozwiązań i kierowania rozwojem osobistym.

Informacji dodatkowych udzieli:

 

Izabela Molenda 
Specjalista ds. zarządzania projektami
i.molenda@fundacjaiskierka.pl
tel.: +48/0/ 600 812 046

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI/ZAPOWIEDZI:

  • Jesień 2014

„Jak przyspieszyć rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci?”

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM )

„Lekarz i personel medyczny w terapeutycznym dialogu z małym pacjentem onkologicznym i jego rodziną.”

dr n. hum. Teresa Sławińska (Uniwersytet Jagielloński Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej)

Szkolenie z elementami warsztatu, które ma na celu przyjrzenie się źródłom trudności w komunikacji z pacjentem i/lub jego rodziną. W oparciu o konkretne przypadki, przede wszystkim zaczerpnięte z osobistych doświadczeń uczestników, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania, które towarzyszą pracy lekarza i personelu, a mianowicie:  jak się komunikować z pacjentem i/lub jego rodziną, aby zachować równowagę pomiędzy własnymi potrzebami a potrzebami pacjentów i ich rodzin, jak dbać o dobrostan psychiczny lekarza i personelu, w przypadku tzw. „trudnego ” pacjenta i jego rodziny, jak rozmawiać o złej diagnozie i o śmierci. 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zgłosić własne pytania i problemy, które w formie dostosowanej do oczekiwań uczestnika (psychodrama, rozmowa, przekazanie wiedzy …) zostaną przepracowane. 

Więcej informacji i zapisy wkrótce.


 

Dotychczas zrealizowaliśmy:

Projekt szkoleniowy: Wszechstronne kompetencje personelu medycznego postawą najwyższych standardów leczenia.

20-21 wrzesień 2013
Komunikacja interpersonalna – narzędzie efektywnego dialogu w szpitalu

4-5 październik 2013
Współpraca siłą jakości i skuteczności zespołu

18- 19 październik 2013
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

Cykl superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej –  maj – październik 2013