Archiwa tagu: konferencja

Za nami dwie duże konferencje, zorganizowane w Warszawie i Pradze, w których udział wzięli pracownicy Fundacji ISKIERKA. Był to czas wymiany wiedzy, doświadczeń i czerpania inspiracji w bieżącym i przyszłym działaniu. Dla nas to także moment, by poznać ekspertów m.in. z takich obszarów jak medycyna, nauka, nowe technologie czy ochrona praw pacjenta. Dlatego tak bardzo cieszymy się, gdy okazji do spotkania i poszerzania wiedzy jest tak wiele.

22-23 maja: FESTIWAL SEKTOR 3.0 (Warszawa)

To największe w Polsce wydarzenie dotyczące wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych, w tym roku zorganizowane pod hasłem „Empowering Creators”. W ciągu tych dwóch dni wzięło w nim udział blisko 900 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, administracji publicznej, nauki oraz mediów. Zespół Fundacja ISKIERKA od lat uczestniczy w Festiwalu, biorąc udział także w licznych warsztatach. W tym roku szkoliliśmy się m.in. z obszaru design thinking oraz Google Ad Grants.

23-24 maja: SIOP Europe Annual Meeting (Praga, Czechy)

W Pradze mieliśmy możliwość uczestniczenia w corocznej konferencji organizowanej przez SIOP Europe, zrzeszającą lekarzy onkologów z całego świata oraz europejską organizację CCI Europe reprezentującą organizacje rodzicielskie i pozarządowe. Konferencja i spotkanie z ludźmi działającymi podobnie do nas, pokazała jak ważna jest współpraca tak pomiędzy lekarzami, fundacjami i pacjentami jaki i pomiędzy organizacjami w całej Europie. Poruszane były bardzo ważne tematy dotyczące pacjentów podczas leczenia, jak i po zakończonym leczeniu. Jesteśmy przekonani, że to spotkanie pomoże nam działać na rzecz naszych podopiecznych jeszcze lepiej oraz da nam możliwość do nawiązania relacji z organizacjami pozarządowymi w Europie.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

 

Od lat Fundacja ISKIERKA obecna jest na różnych konferencjach, wydarzeniach czy forach dyskusyjnych w Polsce, gdzie tematem przewodnim jest obszar onko-hematologii dziecięcej. Jeśli jednak zaproszenie dociera do nas prosto z Brukseli, to powodów do radości i dumy jest tym więcej.

Jako jedyna organizacja z Polski wzięliśmy udział w wydarzeniu „Meeting on Improving access to best paediatric cancer treatments and expertise across Europe”, które odbyło się w dniach 31.01 – 01.02.2019 r. w Brukseli. Organizatorem wydarzenia było SIOP Europe, JARC oraz ERN PaedCan, a wzięło w nim udział 20 krajów. Europejskie Towarzystwo Onkologii Dziecięcej (SIOP Europe) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja reprezentująca wszystkich specjalistów zajmujących się nowotworami wieku dziecięcego. Z ponad 1850 członkami w 35 krajach europejskich, SIOPE jest liderem, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę i wyniki dla wszystkich dzieci i nastolatków z nowotworami w Europie.

Konferencja dotyczyła zarówno problemów z jakimi borykają się hematolodzy i onkolodzy dziecięcy podczas diagnozy i leczenia jak i tych, z którymi mierzyć się muszą rodzice chorych onkologicznie dzieci. Spotkanie reprezentantów tak wielu krajów Europy pokazało nam jak wiele zostało już zrobione – z czego jesteśmy ogromnie dumni, ale też jak wiele jeszcze przed nami. Było to pierwsze nasze wystąpienie na arenie międzynarodowej, które chcemy by zaowocowało współpracą z organizacjami o podobnym profilu. Chcemy rozwinąć skrzydła by móc czerpać z doświadczenia innych krajów, dzieląc się jednocześnie naszymi dobrymi praktykami, a wszystko to by połączyć siły w walce o dobrą opiekę nad chorymi dziećmi i ich rodzinami.

Fundację ISKIERKA reprezentowały Prezes Fundacji Jolanta Czernicka – Siwecka oraz Magda Stajno, Koordynator ds. międzynarodowych. Od strony medycznej nasz kraj reprezentował Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu.

iskierka_konferencja_listopad_www_naglowek_final

 

    Fundacja ISKIERKA wraz z Śląską Izbą Lekarską zorganizowała 14 listopada 2015 roku w Katowicach międzynarodową konferencję pt. „PROGRESS IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY” pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Konferencja poświęcona była najnowszym badaniom oraz odkryciom w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i adresowana była do lekarzy tej specjalizacji. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, których było nam niezmiernie miło gościć.

iskierka_konferencja_listopad_www_naglowek_final

Otwarcie konferencji zapoczątkowała doc. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski), dr Marek Potempa (Śląska Izba Lekarska), prof. Tomasz Szczepański i prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka. Następnie wystąpił prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry) przedstawiając wykład “Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci – węgierskie doświadczenia oraz „Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem”. Kolejna prezentacja należała do prof. Tomasza Szczepańskiego (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet  Medyczny  w Katowicach) „Leczenie stanów przeciążenia żelazem u dzieci – nowoczesna strategia”.

Fundacja_IskierkaIMG_7059

Drugą sesję konferencji zapoczątkował prof. Jan Stary (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Karola i Szpital Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska) z wykładem „Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”, a po nim prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) przedstawiając tematykę „Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002”. Po tych wystąpieniach nadszedł czas na przekaz prof. Andreasa E Kulozika (Katedra Onkologii, Hematologii i Immunologii Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) „T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych w praktyce klinicznej”. Konferencję zwieńczyła prezentacja Jolanty Czernickiej-Siweckiej (prezes Fundacji ISKIERKA): „Nowoczesne wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi”.

Fundacja_IskierkaIMG_7099 Fundacja_IskierkaIMG_7079  Fundacja_IskierkaIMG_7064

W ramach działalności statutowej fundacji od lat organizujemy konferencje i seminaria naukowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych, jak również prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego. Prowadzimy akcje profilaktyczne i dbamy o dostęp do wiedzy z zakresu najnowszych badań i form leczenia dzieci z chorobą nowotworową

Od 2009 roku finansujemy badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą 8-kolorowej cytometrii przepływowej”, to projekt którego głównym wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański reprezentujący zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

badania-300x246

Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej, zakończył się sukcesem i stworzono podwaliny nowoczesnego monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dzięki wsparciu Fundacji możliwe było także włączenie do badań w 2012 r. ponad 200 dzieci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną i kilkunastu pacjentów po wznowie choroby. Także praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Jednym z elementów nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) 2015. Wszystkie sesje były dostępny w języku angielskim i polskim. Wykłady gości zagranicznych były tłumaczone symultaniczne na język polski. Za udział w konferencji były przyznawane punkty edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli czas i ochotę, żeby zaprezentować i poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych badań oraz odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem osób w niej uczestniczących. Zarówno goście prowadzący wykłady, jak i uczestnicy wystawili nam „szóstkę” za wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjny. Jednocześnie dziękujemy partnerom, firmom farmaceutycznym, wolontariuszom z Kopalni Wolontariatu i wszystkim osobom zaangażowanym za sprawienie, że to spotkanie było dla wszystkich po prostu dobrym działaniem.

 foto: Archiwum Fundacji ISKIERKA