Bardzo dużym wsparciem dla chorych dzieci i ich rodzin, jest wsparcie środowiska lokalnego, przyjaciół, sąsiadów lub poprostu współmieszkańców miasta. Przełamuje ono poczucie izolacji i bezradności. 21 czerwca 2006 rokuo godz. 17.00 w Mikołowie(woj. śląskie) na boisku szkolnym I LO im. K. Miarki (ul. Żwirki i Wigury 25) odbył się koncert pod patronatem Fundacji „Iskierka”. Zorganizowały go, z własnej inicjatywy, uczennice: Aleksandra Popenda i Dobromiła Deluga, przy dużej pomocy Dyrekcji i grona pedagogicznego (szczególnie Pani Karoliny Marczyk). Zagrały zespoły: The Assholes, M 119 i El Secatorre. Dochód z koncertu został przekazany na rzecz jednej z podopiecznych naszej Fundacji – 7 letniej Soni Siedlaczek, chorej na białaczkę nielimfoblastyczną, pochodzącej właśnie z Mikołowa. Bardzo cieszy nas taka solidarność, gdyż liczy się każda pomoc, tym bardziej tak spontaniczna i bezinteresowna. Dziękujemy organizatorom i zachęcamy wszystkich do tego typu inicjatyw!