404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Sprawozdania

Sprawozdania

Dbając o transparentność działalności i zaufanie społeczne udostępniamy szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe. Każdego roku przeprowadzana jest także kontrola sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, z której raporty również publikujemy.

2022

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

2021

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

2020

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

2019

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2018

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

2017

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

2016

Raport z kontroli sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok  2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

2014

Raport kontroli sprawozdania finansowego za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

2013

Raport kontroli sprawozdań finansowych za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

2012

Raport kontroli sprawozdań finansowych za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

2011

Raport kontroli sprawozdań finansowych za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

2010

Raport kontroli sprawozdań finansowych za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

2009

Raport kontroli sprawozdań finansowych za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

2007-2008

Raport kontroli sprawozdań finansowych 2007-2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

2007

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2007

Sprawozdanie finansowe za rok 2007

2006

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji za rok 2006

Sprawozdanie finansowe za rok 2006