404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Konferencje

Konferencje

Podnosimy kompetencje i dzielimy się wiedzą

Współorganizujemy konferencje i seminaria eksperckie z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych. Jesteśmy także  aktywnym uczestnikiem (jak prelegenci czy partnerzy społeczni) ważnych wydarzeń dot. ochrony zdrowia oraz dobrych praktyk we współpracy z biznesem i instytucjami. 

 Ważniejsze wydarzenia:

 • 15 września 2021 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej wspołroganizowaliśmy konferencję "Współczesne wyzwania hematologii i onkologii dziecięcej", na której na specjalne zaproszenie Marszałka Senatu Pana prof. Tomasza Grodzkiego, Pani Senator Haliny Biedy oraz Przewodniczącej Komisji Zdrowia Pani Senator Beaty Małeckiej - Libery, zabraliśmy głos w imieniu rodziców naszych podopiecznych, pokazując jednocześnie dwa niezwykle ważne projekty: portal #ONKORODZICE oraz nasze najnowsze wydawnictwo "O, choroba".
  Zaprezentowana została także wystawa fotografii autorstwa Tomka Sikory o wartościach w czasie pandemii, które później znalazły się w iskierkowym kalendarzu na 2021 rok. Konferencja odbyła się w ramach akcji #GoldSeptember. Wrzesień będący miesiącem świadomości nowotworów u dzieci jest czasem, w którym pokazujemy jak ważne jest wsparcie okazane małym pacjentom i ich rodzinom.

więcej: http://iskierka:20080/2021/09/iskierka-na-konferencji-w-senacie-rp/

 • Międzynarodowa Konferencja pt. :" Progress in pediatric oncology and hematology". Wraz z Śląską Izbą Lekarską zorganizowaliśmy w listopadzie 2015 roku  w Katowicach międzynarodową konferencję pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego. Dotyczyła najnowszych badań i odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, m.in: Prof. Tomasz Szczepański, Prof. Jan Stary, Prof. Jerzy R. Kowalczyk, Prof. Andreas E. Kulozik, Prof. Csongor Kiss, Dr hab. n. med. Anna Klukowska czy Dr Istvan Szegedi.
 • "TROPEM JAKOŚCI – wyzwania lidera w biznesie i organizacjach pozarządowych" z prof. Andrzejem Blikle i Jackiem Jakubowskim. 

Wydarzenie, które miało miejsce we wrześniu 2014 roku w Zabrzu, skoncentrowane było wokół przywództwa i nowoczesnego zarządzania. Propozycje była skierowana do liderów, którzy szukają praktycznie użytecznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie jakości, przywództwa i zmiany w organizacji. Podczas konferencji, oprócz wykładów, stworzyliśmy przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów, inspiracji i doświadczeń, także między biznesem a sektorem pozarządowym. Spotkanie, wykłady oraz warsztat prowadzili:  PROF. ANDRZEJ BLIKLE i JACEK JAKUBOWSKI

 • Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice

Od wielu lat jesteśmy partnerem CSR-owym największego tego typu wydarzeniem na gospodarczej scenie Europy Centralnej. Kongres zachowuje przy tym opiniotwórczy charakter, łącząc udział znamienitych gości z Polski, Europy i świata z dostępnością i otwartością. Prezentujemy swoje działania w sesjach tematycznych, jak i w przestrzeni wystawienniczej. 
 

 • Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCCE)

Od lat gościmy również na tym ważnym wydarzeniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarówno w roli prelegentów sesji tematycznych jak i prezentując działania fundacji, organizując pokazy nowych rozwiązań technologicznych pomagających osobom z niepełnosprawnościami, wydawnictwa  dot. dietetyki  i zdrowego żywienia czy organizując badania w ramach profilaktyki dla mieszkańców regionu. 

 •  „Meeting on Improving access to best paediatric cancer treatments and expertise across Europe” 

Spotkanie odbyło się w lutym 2018 w Brukseli. Jako jedyna organizacja z Polski wzięliśmy udział w wydarzeniu którego organizatorem  było SIOP Europe, JARC oraz ERN PaedCan, a wzięło w nim udział 20 krajów. Europejskie Towarzystwo Onkologii Dziecięcej (SIOP Europe) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja reprezentująca wszystkich specjalistów zajmujących się nowotworami wieku dziecięcego. Z ponad 1850 członkami w 35 krajach europejskich, SIOPE jest liderem, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę i wyniki dla wszystkich dzieci i nastolatków z nowotworami w Europie. 

 

 • Konferencja pt. „ NIC NOWEGO O NAS BEZ NAS. W poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce” , luty 2018 w Kancelarii Prezydenta  na zaproszenie ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju z Sekcji „Ochrona zdrowia”.
 • W dniach maju 2016 roku  odbył się po raz pierwszy na Śląsku, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej współorganizowany przez Fundacje ISKIERKA.
 • W maju 2014 roku wzięliśmy czynny udział w I ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: " Utrata i żałoba – teoria i praktyka" w Katowicach.
 • W maju 2014  roku zorganizowaliśmy konferencję pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: " Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci." 
 • W listopadzie 2013 roku zorganizowaliśmy w Katowicach konferencję pt.: "Wpływ kompetencji interpersonalnych na jakość usług medycznych" oraz debatę ekspercką  pt. : "Rola grup wsparcia w społeczeństwie".

Konferencja była podsumowaniem projektu: "Cykl szkoleń i superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej". Jej celem było bliższe przyjrzenie się psychologicznym aspektom opieki nad pacjentami i komunikacji z rodzinami pacjentów.  jak również organizacji systemu pomocy w stanach kryzysu psychicznego oraz edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodzin dzieci z chorobą nowotworową na terenie województwa śląskiego.

 • W marcu 2012 roku współorganizowaliśmy 8th EuroFLOW Educational Workshop w Katowicach  z udziałem onkologów, hematologów i diagnostów z ośrodków europejskich, poświęcone zastosowaniu cytometrii przepływowej w nowoczesnej diagnostyce i monitorowaniu nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego.
 • Wspólnie z Wydziałem Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowaliśmy 28 lutego 2012 konferencję: „Nowoczesne metody w fizjoterapii i rehabilitacji”. Zaprezentowaliśmy na niej nasz innowacyjny projekt realizowany z Microsoft Polska zastosowania technologii Kinect w rehabilitacji.
 • We wrześniu 2011 w Pałacu Prezydenckim wzięliśmy udział w konferencji : " Społeczeństwo Informacyjne w Polsce – „Siećpospolita” w ramach cyklu Forum Debaty Publicznej  – Społeczeństwo Obywatelskie. Konferencja odbyła się z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, doradców prezydenta, ministrów, prezesów firm z branży informatycznej i nowych technologii, przedstawicieli sektora edukacji, mediów i organizacji pozarządowych. W ramach pokazów osiągnięć teleinformatycznych zaprezentowaliśmy ogólnopolski projekt: „Kinect  – innowacja w rehabilitacji”. Jako przykład efektywnej współpracy organizacji pozarządowej, biznesu i sektora publicznej służby zdrowia w obszarze innowacyjnego zastosowania nowych technologii.