Organizujemy szkolenia  i coachingi dla personelu medycznego, kierowane do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, studentów medycyny oraz opiekunów chorych.

 

Opracowaliśmy model szkoleniowy oparty na empatii, własnych zasobach, wiedzy i doświadczeniu. Pozwala to uczestnikom szkoleń na wypracowanie ich sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na linii lekarz, pielęgniarka – dziecko – opiekunowie, budowanie dialogu z rodziną w kryzysie, zarządzanie konfliktem, minimalizowanie stresu i frustracji zawodowej.

Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoonkologów oraz specjalistów z zakresu onkologii dziecięcej, czy Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Ponadto oferujemy superwizje zespołu medycznego. Są to spotkania w małych grupach prowadzone przez doświadczonego superwizora, podczas których istnieje możliwość konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie konkretnych sytuacji i problemów, przyglądania się swojej pracy z pacjentami oraz własnym reakcjom, szukania lepszych rozwiązań i kierowania rozwojem osobistym.

Od 2016 roku zapewniamy w sposób ciągły dostęp do coachingu dla personelu medycznego szpitali dziecięcych.  Zarówno indywidualnego dla lekarzy, jak i grupowego dla pielęgniarek,  współfinansowane m.in.  z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i środków pozyskanych przez fundację.

W razie pytań i zainteresowania – prosimy o kontakt  z biurem fundacji.

Dotychczas zrealizowaliśmy, m.in:

  • Projekt szkoleniowy: „Wszechstronne kompetencje personelu medycznego postawą najwyższych standardów leczenia” 

zakres:
Komunikacja interpersonalna – narzędzie efektywnego dialogu w szpitalu
Współpraca siłą jakości i skuteczności zespołu
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

  • Cykl superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej
  • Cykl szkoleniowo-warsztatowy: „Wsparcie psychologiczne chorego dziecka i jego rodziny”

zakres:
Komunikacja interpersonalna  – proces dialogu wszystkich uczestników
Motywacja – pobudzanie energii do działania
Współpraca w zespole  – siła zespołu siłą jakości i efektywności działań
Rozwój poprzez twórcze zarządzanie konfliktem
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

  • Seminarium „Wsparcie psychologiczne chorego dziecka i jego rodziny” 

zakres:
Co znaczy dobrze wspierać?
Wspieranie chorego dziecka i jego rodziny przez personel medyczny i jego wpływ na proces leczenia.
Przejść przez ogień z ratownikiem  – rola efektywnej komunikacji z pacjentem w procesie leczenia.
Wsparcie psychologiczne mechanizmów obronnych dzieci chorych przewlekle.