404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia  i coachingi dla personelu medycznego, kierowane do lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, studentów medycyny oraz opiekunów chorych.

Opracowaliśmy model szkoleniowy oparty na empatii, własnych zasobach, wiedzy i doświadczeniu. Pozwala to uczestnikom szkoleń na wypracowanie ich sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na linii lekarz, pielęgniarka – dziecko – opiekunowie, budowanie dialogu z rodziną w kryzysie, zarządzanie konfliktem, minimalizowanie stresu i frustracji zawodowej.

Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoonkologów oraz specjalistów z zakresu onkologii dziecięcej, czy Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. 

Ponadto oferujemy superwizje zespołu medycznego . Są to spotkania w małych grupach prowadzone przez doświadczonego superwizora, podczas których istnieje możliwość konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie konkretnych sytuacji i problemów, przyglądania się swojej pracy z pacjentami oraz własnym reakcjom, szukania lepszych rozwiązań i kierowania rozwojem osobistym.

Od 2016 roku zapewniamy w sposób ciągły dostęp do coachingu dla personelu medycznego szpitali dziecięcych.  Zarówno indywidualnego dla lekarzy, jak i grupowego dla pielęgniarek,  współfinansowane m.in.  z Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i środków pozyskanych przez fundację. 

W razie pytań i zainteresowania - prosimy o kontakt  z biurem fundacji. 

AKTUALNE SZKOLENIA:

W 2024 roku realizujemy pilotażowy program we współpracy ze Szkołą Liderów „Liderstwo w medycynie”! Partnerem wspierającym jest Śląski Uniwersytet Medyczny. Dedykowany jest dla lekarzy i rezydentów z Polski i Ukrainy oraz studentów ostatnich roczników ŚUM.

Celami programu są:

 • wzmacnianie i rozwijanie kompetencji z zakresu pracy ze zmianą w środowisku
 • radzenie sobie z konfliktem, angażowania ludzi wokół ważnych dla nich tematów
 • wzmacnianie w rozwijaniu kluczowych kompetencji
 • praca w stresie – korzystanie z narzędzi superwizji indywidualnej i grupowej
 • komunikacja z pacjentem i jego rodziną
 • prewencja wypalenia zawodowego
 • budowanie sieci zaangażowanych liderek i liderów medycznych.

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://www.szkola-liderow.pl/rusza-program-liderstwo-w-medycynie/

liderstwo_w_medycynie_belka.jpg

DOTYCHCZAS ZREALIZOWALIŚMY m.in:

 • Projekt szkoleniowy: "Wszechstronne kompetencje personelu medycznego postawą najwyższych standardów leczenia"  

zakres:
Komunikacja interpersonalna – narzędzie efektywnego dialogu w szpitalu 
Współpraca siłą jakości i skuteczności zespołu
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

 • Cykl superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej 
 • Cykl szkoleniowo-warsztatowy: "Wsparcie psychologiczne chorego dziecka i jego rodziny" 

zakres:
Komunikacja interpersonalna  - proces dialogu wszystkich uczestników 
Motywacja - pobudzanie energii do działania
Współpraca w zespole  - siła zespołu siłą jakości i efektywności działań 
Rozwój poprzez twórcze zarządzanie konfliktem
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

 • Seminarium "Wsparcie psychologiczne chorego dziecka i jego rodziny" 

zakres:
Co znaczy dobrze wspierać?
Wspieranie chorego dziecka i jego rodziny przez personel medyczny i jego wpływ na proces leczenia.
Przejść przez ogień z ratownikiem  - rola efektywnej komunikacji z pacjentem w procesie leczenia. 
Wsparcie psychologiczne mechanizmów obronnych dzieci chorych przewlekle.