Fundacja ISKIERKA działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że warto walczyć, że wokół są inni ludzie. Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać. Bo w życiu najważniejsze jest życie…

Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, Chorzowie Zabrzu oraz w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Co nas wyróżnia?

  • JESTEŚMY BLISKO DZIECI – potrzebują indywidualnego traktowania. Znamy ich imiona, historie i marzenia. Wspierając ich w procesie leczenia i rehabilitacji patrzymy na świat po dziecięcemu, choć pomagamy jak dorośli. Budowanie relacji, słuchanie, dostrzeganie realnych potrzeb i wspólne szukanie rozwiązań – to nasza metoda działania, pomagania i towarzyszenia rodzinom chorych dzieci.

  • ŁAMIEMY STEREOTYPY – nie epatujemy strachem i cierpieniem. Chore dzieci potrzebują czuć się jak zdrowe i mają prawo do uroków dzieciństwa. Z fundacją żeglują, wspinają się po górach czy tworzą Dziecięca Orkiestrę Onkologiczną. Rozbudzamy w nich pasje życia. Pokazujemy, że warto podążać za marzeniami.

  • JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA – stwarzamy w szpitalach przyjazną przestrzeń, kiedy stają się ich drugim domem. Remontujemy i odnawiamy oddziały dziecięce i kupujemy potrzebne sprzęty medyczne. Dbamy też o przestrzeń do zabawy, nauki, rozwijania talentów. Pokazujemy rodzinom jak sobie radzić, kiedy w ich życiu pojawia się choroba dziecka. Jak można traumatyczne doświadczenie zmienić w konstruktywne działanie.

  • INNOWACYJNOŚĆ i SKUTECZNOŚĆ – w ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzymy innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadzimy akcje i kampanie społeczne, organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie. Finansujemy również badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Szukamy nowych rozwiązań, przecieramy szlaki.

Historia

Piękne pomysły zrodziły się ”z” a może raczej na przekór ogromnej traumie, jaką jest choroba dziecka. Jolanta Czernicka-Siwecka w 2003 roku usłyszała diagnozę u swego kilkuletniego syna: ostra białaczka szpikowa. Miesiące spędzone w zabrzańskiej klinice, dotychczasowe życie „wywrócone do góry nogami”, lęk, bunt i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe, trenerskie i szkoleniowe, wymyśliła Oskarowi specjalny program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia w rodzaj zabawy. Wyobrażał sobie, na przykład, że jest generałem a jego krwinki czerwone są żołnierzami. Musi ich mieć jak najwięcej, żeby pokonać wroga. Gdy miał dobre wyniki, wybierali się np. na weekend w góry, aby nabrać dystansu, siły i motywacji na kolejne etapy leczenia. Pojawiały się pierwsze rezultaty, nadzieja i jeszcze większa siła do dalszej walki. Bardzo długie rozmowy z synem, wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły, że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. Tym samym od początku 2005 roku na Oddziale Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Rok wspólnych przedsięwzięć, czasem pozornie niemożliwych do zrealizowania, angażujących dzieci, rodziców, wolontariuszy i inne środowiska zaowocował powołaniem w 2006 roku Fundacji ISKIERKA.

Polecamy reportaż autorstwa Brygidy Frosztęgi – Kmiecik o początkach działań fundacji, który obejrzeć można TUTAJ.


Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji CCI Europe

Od listopada 2019 roku, jako jedna z dwóch organizacji w Polsce, staliśmy się członkiem CCI Europe, czyli europejskiego oddziału Childhood Cancer International (CCI). CCI Europe to największa ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca 67 organizacji z 30 krajów w Europie.

Wizją CCI Europe jest leczenie dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową w taki sposób, by zapobiec lub maksymalnie zmniejszyć skutki uboczne choroby oraz podejmowanej terapii. CCI Europe ściśle współpracuje ze specjalistami z zakresu onkologii, psychologii, środowiskiem akademickim, naukowcami, przedstawicielami różnych grup społecznych i organizacjami pozarządowymi w całej Europie. Misją CCI Europe jest zrzeszanie rodziców, pacjentów i osób, które z powodzeniem zakończyły leczenie onkologiczne oraz wspieranie ich w dążeniu do poprawy opieki medycznej i psychospołecznej dla dzieci i młodzieży. Organizacja działa także w zakresie wdrożenia europejskich standardów opieki w celu wyeliminowania wciąż istniejących nierówności oraz poprawy jakości życia pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Dzięki obecności na arenie międzynarodowej będziemy mogli poszerzać własne kompetencje i jednocześnie dzielić się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi organizacjami. Będziemy także w stanie zabierać głos w dialogu poświęconym prawom i potrzebom małych pacjentów onkologicznych oraz w zwiększaniu świadomości na temat chorób nowotworowych u dzieci.

 

Jesteśmy także zrzeszeni w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce, zrzeszonych w 44 organizacjach z terenu całego kraju. Organizacja ta działa na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie, w tym dzieci i jednocześnie dąży do poprawy jakości i długości życia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce. Działa w zakresie wdrażania najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

Głównymi celami Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych są m.in. wspieranie i współpraca z organizacjami pacjenckimi, działanie na rzecz tworzenia wspólnej polityki zdrowotnej, reprezentowanie organizacji pozarządowych w dialogu z instytucjami publicznymi oraz działanie na rzecz wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wzmocnienia organizacji pacjenckich na poziomie krajowym i ponadnarodowym.


Od początku istnienia Fundacji ISKIERKA staramy się poszerzać wiedzę i nabywać doświadczenie, które pozwala nam lepiej realizować nasze działania oraz zwiększać kompetencje. Przez cały ten czas w wielu momentach korzystamy ze wsparcia trenerskiego i merytorycznego zewnętrznych instytucji, takich jak Grupa TROP oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.