404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

O Fundacji

 

O Fundacji

Fundacja ISKIERKA działa na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Pomaga tym najmniejszym uwierzyć, że warto walczyć, że wokół są inni ludzie. Tym dużym, czy też dorosłym, pomaga pomagać. Bo w życiu najważniejsze jest życie… 


Fundacja ISKIERKA jest polską organizacją pożytku publicznego zajmującą się od 2006 roku budowaniem systemów wsparcia finansowego, psychologicznego i społecznego dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Fundacja opiekuje się ponad 700 dziećmi leczącymi się głownie w specjalistycznych ośrodkach w Katowicach, Zabrzu oraz w Rzeszowie. Realizuje projekty ogólnopolskie i prowadzi pomoc finansową dla dzieci leczonych również w innych ośrodkach w Polsce i za granicą.

Co nas wyróżnia?

 • JESTEŚMY BLISKO DZIECI - potrzebują indywidualnego traktowania. Znamy ich imiona, historie i marzenia. Wspierając ich w procesie leczenia i rehabilitacji patrzymy na świat po dziecięcemu, choć pomagamy jak dorośli. Budowanie relacji, słuchanie, dostrzeganie realnych potrzeb i wspólne szukanie rozwiązań - to nasza metoda działania, pomagania i towarzyszenia rodzinom chorych dzieci.
   
 • ŁAMIEMY STEREOTYPY - nie epatujemy strachem i cierpieniem. Chore dzieci potrzebują czuć się jak zdrowe i mają prawo do uroków dzieciństwa. Z fundacją żeglują, wspinają się po górach czy tworzą Dziecięca Orkiestrę Onkologiczną. Rozbudzamy w nich pasje życia. Pokazujemy, że warto podążać za marzeniami.
   
 • JAKOŚĆ I PASJA ŻYCIA - stwarzamy w szpitalach przyjazną przestrzeń, kiedy stają się ich drugim domem. Remontujemy i odnawiamy oddziały dziecięce i kupujemy potrzebne sprzęty medyczne. Dbamy też o przestrzeń do zabawy, nauki, rozwijania talentów. Pokazujemy rodzinom jak sobie radzić, kiedy w ich życiu pojawia się choroba dziecka. Jak można traumatyczne doświadczenie zmienić w konstruktywne działanie.
   
 • INNOWACYJNOŚĆ i SKUTECZNOŚĆ - w ramach wymiany dobrych praktyk i budowania społeczeństwa obywatelskiego, tworzymy innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadzimy akcje i kampanie społeczne, organizuje szkolenia dla personelu medycznego oraz konferencje i seminaria eksperckie. Finansujemy również badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. Szukamy nowych rozwiązań, przecieramy szlaki.
   

Historia

Piękne pomysły zrodziły się ”z” a może raczej na przekór ogromnej traumie, jaką jest choroba dziecka. Jolanta Czernicka-Siwecka w 2003 roku usłyszała diagnozę u swego kilkuletniego syna: ostra białaczka szpikowa. Miesiące spędzone w zabrzańskiej klinice, dotychczasowe życie „wywrócone do góry nogami”, lęk, bunt i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe, trenerskie i szkoleniowe, wymyśliła Oskarowi specjalny program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia w rodzaj zabawy. Wyobrażał sobie, na przykład, że jest generałem a jego krwinki czerwone są żołnierzami. Musi ich mieć jak najwięcej, żeby pokonać wroga. Gdy miał dobre wyniki, wybierali się np. na weekend w góry, aby nabrać dystansu, siły i motywacji na kolejne etapy leczenia. Pojawiały się pierwsze rezultaty, nadzieja i jeszcze większa siła do dalszej walki. Bardzo długie rozmowy z synem, wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły, że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. Tym samym od początku 2005 roku na Oddziale Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Rok wspólnych przedsięwzięć, czasem pozornie niemożliwych do zrealizowania, angażujących dzieci, rodziców, wolontariuszy i inne środowiska zaowocował powołaniem w 2006 roku Fundacji ISKIERKA.

 • Polecamy reportaż autorstwa Brygidy Frosztęgi - Kmiecik o początkach działań fundacji, który obejrzeć można TUTAJ. 

Zespół Fundacji ISKIERKA w 2024 r. podczas NGO Day

zespół ISKIERKI2024.jpg


Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji CCI Europe 

Od listopada 2019 roku, jako jedna z dwóch organizacji w Polsce, staliśmy się członkiem CCI Europe , czyli europejskiego oddziału Childhood Cancer International (CCI) . CCI Europe to największa ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca 67 organizacji z 30 krajów w Europie.

Wizją CCI Europe jest leczenie dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową w taki sposób, by zapobiec lub maksymalnie zmniejszyć skutki uboczne choroby oraz podejmowanej terapii. CCI Europe ściśle współpracuje ze specjalistami z zakresu onkologii, psychologii, środowiskiem akademickim, naukowcami, przedstawicielami różnych grup społecznych i organizacjami pozarządowymi w całej Europie. Misją CCI Europe jest zrzeszanie rodziców, pacjentów i osób, które z powodzeniem zakończyły leczenie onkologiczne oraz wspieranie ich w dążeniu do poprawy opieki medycznej i psychospołecznej dla dzieci i młodzieży. Organizacja działa także w zakresie wdrożenia europejskich standardów opieki w celu wyeliminowania wciąż istniejących nierówności oraz poprawy jakości życia pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Dzięki obecności na arenie międzynarodowej będziemy mogli poszerzać własne kompetencje i jednocześnie dzielić się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi organizacjami. Będziemy także w stanie zabierać głos w dialogu poświęconym prawom i potrzebom małych pacjentów onkologicznych oraz w zwiększaniu świadomości na temat chorób nowotworowych u dzieci.

Jesteśmy także zrzeszeni w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce, zrzeszonych w 44 organizacjach z terenu całego kraju. Organizacja ta działa na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie, w tym dzieci i jednocześnie dąży do poprawy jakości i długości życia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce. Działa w zakresie wdrażania najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

Głównymi celami Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych są m.in. wspieranie i współpraca z organizacjami pacjenckimi, działanie na rzecz tworzenia wspólnej polityki zdrowotnej, reprezentowanie organizacji pozarządowych w dialogu z instytucjami publicznymi oraz działanie na rzecz wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wzmocnienia organizacji pacjenckich na poziomie krajowym i ponadnarodowym.


Od początku istnienia Fundacji ISKIERKA staramy się poszerzać wiedzę i nabywać doświadczenie, które pozwala nam lepiej realizować nasze działania oraz zwiększać kompetencje. Przez cały ten czas w wielu momentach korzystamy ze wsparcia trenerskiego i merytorycznego zewnętrznych instytucji, takich jak Grupa TROP oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.