Drodzy Rodzice, wiemy, że moment w jakim się znajdujecie jest dla Was niezwykle trudny i wyjątkowy. Treści jakie znajdziecie poniżej pozwolą Wam krok po kroku przejść przez proces zakładania subkonta, które pomoże Wam w pokryciu wydatków na kolejnych etapach zmagania się z chorobą nowotworową Waszego dziecka. Jako ISKIERKA zajmiemy się każdym jego aspektem, czyli obsługą księgową, prawną i administracyjną. Od Państwa potrzebujemy tylko najważniejszych informacji, aby uruchomić subkonto.
Jeśli Wasze dziecko leczone jest na którymś z oddziałów onkologicznych, gdzie obecna jest ISKIERKA, możecie zrobić to kontaktując się z opiekunem oddziału:

Chorzów, Katowice
Magda Stajno
tel. +48 609 574 984
m.stajno@fundacjaiskierka.pl

Rzeszów
Eliza Niegosz
tel. +48 692 613 719
e.niegosz@fundacjaiskierka.pl

Zabrze
Anna Sołtysik
tel. +48 696 758 403
a.soltysik@fundacjaiskierka.pl

lub w przypadku pozostałych oddziałów
Izabela Molenda
tel. +48 600 812 046
i.molenda@fundacjaiskierka.pl

Do zawarcia umowy niezbędne jest zgromadzenie i wypełnienie następujących dokumentów:

  • aktualnego zaświadczenia lekarskiego o leczeniu onkologicznym lub  rehabilitacji i jej częstotliwości po leczeniu onkologicznym
  • poprawnie wypełnionej ankiety ANKIETA DO POBRANIA
  • poprawnie wypełnionej deklaracji samochodowej w razie korzystania z samochodu na potrzeby dojazdu do placówki leczącej/rehabilitacyjnej dziecka DEKLARACJA SAMOCHODOWA DO POBRANIA
  • aktualne zdjęcie dziecka w układzie poziomym
  • podpisanej zgody RODO KWESTIONARIUSZ RODO DO POBRANIA

Po zapoznaniu się z Regulaminem prowadzenia subkont dla Podopiecznych Fundacji ISKIERKA, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z rodzicem/ opiekunem prawnym chorego dziecka, następuje uruchomienie subkonta. REGULAMIN PROWADZENIA SUBKONT DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI ISKIERKA

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z procesem zakładania subkonta.

Co to jest subkonto?

Subkonto jest to rodzaj księgowego wyodrębnienia środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. W ISKIERCE każdy Podopieczny ma swój indywidualny numer subkonta – rachunku bankowego, na który Darczyńcy mogą wpłacać darowizny i na którym księgowane są środki finansowe pochodzące ze zbiórek publicznych i 1% podatku dochodowego.

Dla kogo mogę założyć subkonto?

Fundacja ISKIERKA zgodnie ze swoimi celami statutowymi pomaga dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom. Oznacza to, że Podopiecznym Fundacji może zostać tylko dziecko oraz młodzież z rozpoznaniem choroby onkologicznej lub hematologicznej.

Czy do założenia subkonta konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie, do założenia subkonta nie jest konieczne orzeczenie o niepełnosprawności. Wymagane jest wyłącznie aktualne zaświadczenie od lekarza onkologa lub hematologa o leczeniu lub rehabilitacji po leczeniu onkologicznym/hematologicznym.

Czy w ISKIERCE mogę gromadzić środki z 1% podatku?

Tak. Fundacja ISKIERKA ma status Organizacji Pożytku Publicznego (tzw. OPP) uprawnionej do otrzymywania tej formy pomocy. Oznacza to, że Podopieczni ISKIERKI mogą gromadzić środki z 1% na swoich subkontach.

Czy mogę podpisać umowę z ISKIERKĄ jeśli moje dziecko jest już podopiecznym innej fundacji?

Tak, wiemy, że istnieje wiele fundacji o różnych profilach i w różnorodny sposób wspierają one swoich Podopiecznych. Dlatego nie ograniczamy korzystania z innych form pomocy i innych fundacji.

Ile trwa zakładanie subkonta?

Zakładanie subkonta trwa zazwyczaj kilka dni. W szczególnie pilnych przypadkach możemy przyspieszyć procedury. Prosimy o kontakt z opiekunem oddziału, który udzieli szczegółowych informacji.