404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Uruchomienie subkonta dla dziecka

Uruchomienie subkonta dla dziecka

Drodzy Rodzice, wiemy, że moment w jakim się znajdujecie jest dla Was niezwykle trudny i wyjątkowy. Treści jakie znajdziecie poniżej pozwolą Wam krok po kroku przejść przez proces zakładania subkonta, które pomoże Wam w pokryciu wydatków na kolejnych etapach zmagania się z chorobą nowotworową Waszego dziecka. Jako ISKIERKA zajmiemy się każdym jego aspektem, czyli obsługą księgową, prawną i administracyjną. Od Państwa potrzebujemy tylko najważniejszych informacji, aby uruchomić subkonto.

Jeśli Wasze dziecko leczone jest na którymś z oddziałów onkologicznych, gdzie obecna jest ISKIERKA, możecie zrobić to kontaktując się z opiekunem oddziału:

Chorzów, Katowice
Magda Stajno
tel. +48 609 574 984
m.stajno@fundacjaiskierka.pl

Rzeszów
Eliza Niegosz
tel. +48 692 613 719
e.niegosz@fundacjaiskierka.pl

Zabrze
Anna Sołtysik
tel. +48 696 758 403
a.soltysik@fundacjaiskierka.pl

lub w przypadku pozostałych oddziałów
Izabela Molenda
tel. +48 600 812 046
i.molenda@fundacjaiskierka.pl
 

Do zawarcia umowy niezbędne jest zgromadzenie i wypełnienie następujących dokumentów:

  • aktualnego zaświadczenia lekarskiego o leczeniu onkologicznym lub  rehabilitacji i jej częstotliwości po leczeniu onkologicznym
  • poprawnie wypełnionej ankiety ANKIETA DO POBRANIA
  • poprawnie wypełnionej deklaracji samochodowej w razie korzystania z samochodu na potrzeby dojazdu do placówki leczącej/rehabilitacyjnej dziecka DEKLARACJA SAMOCHODOWA DO POBRANIA
  • aktualne zdjęcie dziecka w układzie poziomym
  • podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku  ZGODA RODO DO POBRANIA

Po zapoznaniu się z Regulaminem prowadzenia subkont dla Podopiecznych Fundacji ISKIERKA, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z rodzicem/ opiekunem prawnym chorego dziecka, następuje uruchomienie subkonta. REGULAMIN PROWADZENIA SUBKONT DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI ISKIERKA

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z procesem zakładania subkonta.

Co to jest subkonto?

Subkonto jest to rodzaj księgowego wyodrębnienia środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. W ISKIERCE każdy Podopieczny ma swój indywidualny numer subkonta – rachunku bankowego, na który Darczyńcy mogą wpłacać darowizny i na którym księgowane są środki finansowe pochodzące ze zbiórek publicznych i 1,5% podatku dochodowego.

Dla kogo mogę założyć subkonto?

Fundacja ISKIERKA zgodnie ze swoimi celami statutowymi pomaga dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom. Oznacza to, że Podopiecznym Fundacji może zostać tylko dziecko oraz młodzież z rozpoznaniem choroby onkologicznej lub hematologicznej.

Czy do założenia subkonta konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie, do założenia subkonta nie jest konieczne orzeczenie o niepełnosprawności. Wymagane jest wyłącznie aktualne zaświadczenie od lekarza onkologa lub hematologa o leczeniu lub rehabilitacji po leczeniu onkologicznym/hematologicznym.

Czy w ISKIERCE mogę gromadzić środki z 1,5% podatku?

Tak. Fundacja ISKIERKA ma status Organizacji Pożytku Publicznego (tzw. OPP) uprawnionej do otrzymywania tej formy pomocy. Oznacza to, że Podopieczni ISKIERKI mogą gromadzić środki z 1,5% na swoich subkontach.

Czy mogę podpisać umowę z ISKIERKĄ jeśli moje dziecko jest już podopiecznym innej fundacji?

Tak, wiemy, że istnieje wiele fundacji o różnych profilach i w różnorodny sposób wspierają one swoich Podopiecznych. Dlatego nie ograniczamy korzystania z innych form pomocy i innych fundacji.

Ile trwa zakładanie subkonta?

Zakładanie subkonta trwa zazwyczaj kilka dni. W szczególnie pilnych przypadkach możemy przyspieszyć procedury. Prosimy o kontakt z opiekunem oddziału, który udzieli szczegółowych informacji.