404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Cele fundacji

Cele Fundacji

ISKIERKA to fundacja dla dzieci z chorobą nowotworową, realizująca szereg projektów mających na celu podnoszenie jakości ich życia.

Celami statutowymi Fundacji ISKIERKA są:

 • pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom,
 • ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
 • wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych

Fundacja ISKIERKA realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu (w tym sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą,
 • organizowanie rehabilitacji,
 • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe,
 • organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
 • organizowanie różnorodnych form terapii dla podopiecznych, angażującej ich w działalność artystyczną, sportową, prezentowania oraz nagłaśniania ich osiągnięć, zwłaszcza poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną,
 • prowadzenie działalności badawczej,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.