Specjalistyczne urządzenie do oczyszczania powietrza Genano 310 trafiło właśnie do Centrum Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego w Chorzowie! Zostało przez Fundację nabyte w całości ze środków pochodzących z aukcji prac artystów plastyków regionu śląskiego oraz wyrobów polskiej porcelany pt.: „WYCZARUJ UŚMIECH-OFIARUJĄC SERCE”, która odbyła się 26 października 2006 roku w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz ze środków przekazanych przez sponsorów.

Ordynator Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej-dr Maria Wieczorek, na którym będzie użytkowany, cieszy się bardzo gdyż zdecydowanie zwiększy ono szanse dzieci w walce z chorobami nowotworowymi w najważniejszych etapach leczenia, np. po przeszczepie. Zmniejszy także ryzyko powikłań i infekcji, na które narażone są młode i osłabione chemioterapią organizmy dzieci.

Cieszymy się bardzo i dziękujemy tym samym wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji tej inicjatywy!