Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci to jeden z naszych celów statutowych. Podnoszenie standardów leczenia chorób nowotworowych u dzieci, poprzez pozyskiwanie dla śląskich dziecięcych oddziałów hematologicznych i onkologicznych sprzętu medycznego lub lekarstw, ma bowiem bezpośredni wpływ na zwiększenie szans dzieci w walce z chorobą. Tym samym z radością informujemy, że na przełomie marca i kwietnia br. udało się doposażyć Klinikę Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Razem z działająca przy Klinice Fundacją Na Rzecz Dzieci Chorych Na Białaczkę I Inne Choroby Układu Krwiotwórczego, zakupiliśmy nowe łóżko do dializ oraz pompę infuzyjną służącą do ciągłego i dokładnego dawkowania chemioterapii.