Zakończyliśmy właśnie roczną realizację projektu „Bajkowy Świat Oddziału”, czyli remontu i doposażenia Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii  w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach , który między innymi został powiększony o nowe pomieszczenia: świetlicę dla dzieci, pracownię psychoonkologii, salę rehabilitacyjną, pokój zabiegowy z nowymi fotelami do podawania dializ oraz sekretariat. Fundacja sfinansowała także wykonanie pięknych, kolorowych dekoracji ściennych przez artystę plastyka Macieja Kota w salach i ciągach komunikacyjnych całego oddziału. 
 
To miejsce, do którego trafiają dzieci z całego regionu i gdzie leczone są najbardziej skomplikowane przypadki chorób nowotworowych. Dzieci i rodzice spędzają w szpitalu wiele miesięcy. Dlatego naszym celem była poprawa warunków leczenia i stanu psychicznego dzieci oraz ich rodziców poprzez terapeutyczne oddziaływanie kolorów i pozytywny wpływ estetycznego otoczenia. 
 
Realizacja projektu (której koszt wyniósł ok 90 tyś.) powiodła się dzięki pomocy sponsorów i wsparciu osób prywatnych, które angażowały się w zbiórki publiczne organizowane przez Fundację ISKIERKA podczas koncertów, czy aukcji. Tym samym chcemy Wszystkim podziękować za pomoc oraz pokazać, w jaki sposób pieniądze przekazane na wsparcie Fundacji, mogą realnie poprawiać warunki, w których ci najmniejsi walczą o swoje życie oraz zdrowie.

Oficjalne otwarcie miało miejsce: 19 czerwca 2008, godz. 12.00. Zaproszona została dyrekcja GCZD, przedstawiciele mediów oraz wszyscy, którzy przyczynili się do tego, że katowicki oddział onkologii dziecięcej wygląda jak malowany! Ordynator oddziału – dr n. med. Grażyna Sobol podziękowała przybyłym gościom, personelowi medycznemu oraz technicznemu za okazaną pomoc, a dzieci przygotowały nawet specjalne wierszyki na tą wyjątkową okoliczność. Wzruszeń i uścisków nie było końca. A my, zapraszamy na fotograficzną wycieczkę po jednym z najlepiej wyposażonych oddziałów tego typu w Polsce, a z pewnością bajecznie kolorowym: