Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową niniejszym informuje, że podczas DNI MIKOŁOWA w dniu 27-28-29.06.2008 odbyła się zbiórka publiczna (zgoda Burmistrza Mikołowa: BOO.1-5110/3/2008) do skarbony stacjonarnej.

 Tym samym informujemy, że podczas trzech dni zbiórki udało się zebrać łączną kwotę: 678,46 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści sześć groszy)

Dochód z pierwszego dnia kwesty, tj kwota: 172,20 zł zostanie wpłacony na subkonto Fundacji „Iskierka”: ING Bank Śląski S.A Oddział w Zabrzu nr:: 30 1050 1588 1000 0023 0342 1412 na hasło: „ Dla Maksymiliana Spernol”- podopiecznego Fundacji i mieszkańca Mikołowa. Zebrane środki stanowić będą wsparcie finansowe kosztów leczenia chłopca, będącego po przeszczepie szpiku, zgodnie z umową Nr 3/01/2008 zawartą pomiędzy Fundacją a rodzicami dziecka. Dochód z pozostałych dwóch dni kwesty, tj. kwota 506,26 zł zasili konto Fundacji: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Zabrzu nr: 16 1050 1588 1000 0023 0023 0170 i zostanie przeznaczony na cele statutowe. 

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, organizatorom Dni Mikołowa za przychylność, a w szczególności Honorowym Krwiodawcom działającym przy MDK Mikołów, za okazaną pomoc.