Łukasz Żygadło, wicemistrz świata, reprezentant Polski w siatkówce i rozgrywający Itasu Diatec Trentino-Klubowego Mistrza Europy, wspólnie z klubem kibica zespołu Itas Diatec Trentino oraz gwiazdami światowej siatkówki zainicjował akcję pomocy dzieciom z chorobami onkologicznymi w Polsce. 

Z pierwszej aukcji przeprowadzonej za pośrednictwem serwisu e-Bay, udało się pozyskać kwotę 613 euro. Zlicytowane zostały koszulki Nicola Grbic, Łukasza Żygadły, Emanuele Birarelli, Matey Kaziyski i Michała Winiarskiego. Aukcja zbiegła się niestety w czasie z trzęsieniem ziemi w Abruzji i większość działań pomocowych i medialnych skoncentrowana była we Włoszech na pomoc poszkodowanym. Jednakże planujemy kolejne wspólnie działania z Łukaszem Żygadło na rzecz dzieci z chorobą nowotworową w Polsce, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w licytacji i zachęcamy do wsparcia kolejnych inicjatyw naszych znakomitych sportowców i  środowiska siatkarskiego!

Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na rzecz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

O aukcji:

“La Forza Della Squadra” (Siła Drużyny), którą podczas akcji wspólnie stanowimy ze wspaniałymi kibicami siatkówki na całym świecie, gwiazdami światowego sportu, oraz ze wszystkimi, którzy dołączają się do naszej akcji charytatywnej, chcemy spożytkować na pomoc dla Fundacji Iskierka w Polsce, która pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi.

Pasja z jaką angażujemy się w tworzenie akcji daje nam siłę, którą chcemy podzielić się z chorującymi dziećmi. Wszyscy doskonale wiemy jak bardzo ona jest im potrzebna w walce z tą ciężką chorobą. Organizując pomoc dla dzieci chcemy zadbać również o spełnienie ich marzeń, które pozwolą choć na trochę zapomnieć o trudach choroby.Wierzymy, że “La Forza Della Squadra” – siła naszej drużyny może zdziałać cuda!

Celem niniejszej akcji jest zakup Systemu HALO do operacji neurochirurgicznych (rama z zestawem retraktorów mózgowych) – (koszt około 60 000 PLN) dla Oddziału Neurochirurgii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Łukasz Żygadło

>>>STRONA LICYTACJI: www.laforzadellasquadra.it

informacje również na stronie internetowej www.lukaszzygadlo.pl

Dodatkowe informacje o celu akcji:

System HALO do operacji neurochirurgicznych (rama z zestawem retraktorów mózgowych)

Wobec coraz łatwiejszego pokonywania trudności technicznych w neurochirurgii, które obecnie nie stanowią przeszkody w operowaniu nawet tak niebezpiecznych obszarów jak pień mózgu, obecnie rozwój skupia się na zapewnieniu jak najlepszego wyniku całego leczenia ocenianego z perspektywy pacjenta („jakość życia). Dlatego bardzo ważne jest takie przeprowadzenie operacji aby uzyskać maksymalnie dobry efekt terapeutyczny (maksymalny stopień resekcji guza), a jednocześnie uniknąć powstania nowych uszkodzeń neurologicznych wynikających z techniki operacji. Uzyskanie takich wyników możliwe jest dzięki zastosowaniu coraz doskonalszych technik chirurgicznych, co z kolei wiąże się z wprowadzeniem coraz doskonalszych urządzeń pomagających chirurgowi w operacji.Do takich technicznych elementów należy właśnie rama „HALO”. Powyższe urządzenie jest używane bezpośrednio do operacji usuwania guzów nowotworowych mózgu, szczególnie tych głęboko położonych. W tych przypadkach konieczne jest bardzo precyzyjne i delikatne odsunięcie (rozsunięcie) części zdrowego mózgu, tak aby uzyskać wgląd w okolicę gdzie znajduje się guz. Rama HALO umożliwia właśnie uzyskanie takiej bardzo delikatnej retrakcji mózgu, przy użyciu minimalnej koniecznej siły. Dodatkowo znajdujące się w wyposażeniu ramy „HALO” szpatułki mózgowe powleczone są specjalną substancją zwiększającą stopień delikatności manewrów w polu operacyjnym i zapobiegającą uszkodzeniu powierzchni mózgu. Tak więc rama HALO stanowi bardzo ważny element wyposażenia stosowany do operacji usuwania guzów mózgu, zwiększający istotnie precyzję i bezpieczeństwo operacji.

dr hab. n. med. Marek Mandera
Kierownik Katedry i Zakładu Propedeutyki Chirurgii i Medycyny Ratunkowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Ordynator Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach