05.02.2010

Niniejszym informujemy, że po interwencji prawnej oraz mediów Fundacji „ISKIERKA” (KRS: 0000248546) została przywrócona w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku w 2010 roku, opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, więc od dnia dzisiejszego można przekazywać 1% podatku na rzecz naszych podopiecznych. Niestety batalia o realizacje ustawowego obowiązku przez Departament Pożytku Publicznego trwała przez dwa tygodnie – czego dyplomatycznie nie będziemy już komentować. 

 


03.02.2010

Niniejszym informujemy w związku z nie umieszczeniem Fundacji Iskierka (KRS: 0000248546) w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku w 2010 roku, opublikowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 30 grudnia 2009, że poinformowani zostaliśmy o tym fakcie pismem z dnia 29 grudnia 2009 roku, bez zachowania ustawowego terminu 14 dni na odpowiedź i uzupełnienie brakującej dokumentacji. 

W dniu 25 stycznia 2010 roku do Departament Pożytku Publicznego wpłynęło wymagane oświadczenie, a tym samym fundacja dochowała wszelkich wymogów, co powinno skutkować niezwłocznym wpisaniem na listę organizacji uprawnionych do uzyskania 1% podatku dochodowego. 

Niestety do dnia dzisiejszego, pomimo wielu interwencji (m.in. pismo z kancelarii prawnej reprezentującej fundacje), Ministerstwo nie zaktualizowało bazy, mimo że art. 27 a ust.3 w zw. z ust.2 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie nakłada na nie taki obowiązek. 

O zaistniałej sytuacji, która odbija się bezpośrednio na pomocy naszym podopiecznym, poinformowaliśmy media. 

m.in. Gazetę Wyborczą i TV Silesia

W załączeniu przedstawiamy skany dokumentów, a wszystkie osoby chcące przekazać nam 1% – prosimy o wstrzymanie się ze składaniem deklaracji do momentu aktualizacji bazy, na stronie MPiPS ponieważ właśnie Departament Pożytku Publicznego jest odpowiedzialny za przesyłanie informacji do Ministerstwa Finansów a tym samym do wszystkich.Urzędów Skarbowych.

Pismo kancelarii prawnej fundacji – interwencja

Pismo z Ministerstwa z dnia 29 grudnia 2009