Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową wspólnie ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach 7 października 2010 zorganizowała seminarium:
„WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE CHOREGO DZIECKA I JEGO RODZINY”. Odbyło się w sali konferencyjnej Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i cieszyło się z bardzo dużym zainteresowaniem. Było to pierwsze spotkanie inicjujące cykl szkoleń dla personelu medycznego, na którym przyglądaliśmy się  się takim obszarom, jak: relacje, motywacja, radzenie sobie ze stresem, konflikt i wypalenie zawodowe. Skierowane było do lekarzy,  pielęgniarek oddziałów pediatrycznych, hematologicznych i onkologicznych; psychologów; pedagogów, studentów ostatniego roku medycyny. Uczestników powitali Wicewojewoda Śląski Adam Matusiewicz oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Ireneusz Ryszkiel wraz z Prezes Zarządu Fundacji ISKIERKA Jolantą Czernicką-Siwecką. Moderatorem spotkania był Jacek Jakubowski - psycholog, superwizor PTP, trener, coach i animator zmian społecznych, a przedstawiono następujące prezentacje:

„CO TO ZNACZY DOBRZE WSPIERAĆ?”
JACEK JAKUBOWSKI, Superwizor Grupy TROP, psycholog, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, superwizor warsztatów szkoleniowych rekomendowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek Zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych – polskiego klubu amerykańskiej organizacji. Innowatorzy dla Dobra Ogółu ASHOKA. Jest uznanym ekspertem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zajmuje się szkoleniami z zakresu zarządzania zmianą, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Konstruuje programy przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji środowiska lokalnego, zmian w systemie edukacji, profilaktyki uzależnień.

„WSPIERANIE DZIECKA CHOREGO I JEGO RODZINY PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY  I JEGO WPŁYW NA PROCES LECZENIA”, 

dr n. med. MARIA WIECZOREK, Ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego

„PRZEJŚĆ PRZEZ OGIEŃ Z RATOWNIKIEM - ROLA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z PACJENTEM W PROCESIE LECZENIA” 

MARIA MARQUARDT, Psycholog, psychoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- rekomendacja II stopnia. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią ericksonowską, pracując głównie z rodzinami. Prowadzi Filię Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach.

„WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMÓW OBRONNYCH DZIECI CHORYCH  PRZEWLEKLE”
EWA BUCHOWIECKA, psycholog, arteterapeutka, specjalizująca się w pracy z dziećmi onkologicznymi.

Następnie miała miejsce praca warsztatowa pod wodzą Ilony Goszczyńskiej - terapeutki i trenerki umiejętności społecznych oraz Jacka Jakubowskiego. Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem uczestników:

"...Warsztaty były rewelacyjną odpowiedzią na zawodowe potrzeby, zarówno te metodyczne jak i merytoryczne. Jestem pod wrażeniem zebranej grupy specjalistów, bardzo dobrej organizacji przedsięwzięcia i klimatem dzisiejszej konferencji. Nie ukrywam, że jestem bardzo zainteresowana warsztatową kontynuacją myśli jaka mnie rozpromieniała i chyba nie tylko mnie.Gratulacje!!! " Ewa Żukowska, pedagog Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Już wkrótce nowe terminy szkoleń!