W westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył 11 listopada 2010 roku nagrody w drugiej edycji konkursu  wojewody śląskiego „Śląskie na 5”. W drugiej edycji nagrody laureatów nagrodzono  w  pięciu kategoriach: filantropia, nauka, sport, rozwiązanie architektoniczno-budowlane i osobowość. Wyróżnieni otrzymali statuetkę autorstwa Marty Wieczorek, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


W kategorii „filantropia” statuetkę odebrała Jolanta Czernica-Siwecka, prezes zarządu fundacji „Iskierka” za „rozpalenie więcej niż promyka nadziei w sercach dzielnych małych pacjentów i ich najbliższych” oraz – w imieniu Katowickiej Loży BCC – kanclerz Eugeniusz Budniok. Loża uhonorowana została za konsekwentną realizację projektów społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie śląskim. Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do Barbary Kaczmarczyk-Wichary, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” oraz prezesa Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy Andrzeja Stani.W kategorii „nauka” uhonorowany został prof. dr hab. n.med Marian Zembala, ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za to, że „jego serce bije dla innych serc”.

W kategorii „sport” statuetka trafiła do Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A.za promowanie sportu i zasad fair play wśród społeczności lokalnej w oparciu o Kodeks Etyki Sportowej opracowany przez Radę Europy. Indywidualnym laureatem tej kategorii został „Orzeł z Wisły” Adam Małysz za „wysokie loty, które porwały wielu młodych ludzi i pokazały, że sport to sposób na życie, na realizację marzeń i osiągnięcie sukcesu”. Statuetkę w imieniu mistrza odebrał prezes rodzimego klubu skoczka „Wisła Ustronianka” Janusz Tyszkowski.

Statuetkę w kategorii „rozwiązanie architektoniczno-budowlane” odebrała w imieniu gminy Skoczów, burmistrz miasta pani Janina Żagań. Skoczów uhonorowany został za realizację Przedszkola Publicznego w Ochabach. Środki na budowę nowoczesnego, przyjaznego niepełnosprawnym i środowisku obiektu, gmina pozyskała z Unii Europejskiej. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do dwóch katowickich uczelni, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego za realizację wspólnego projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Wyróżnienie odebrali JM rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab.  Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof Marcinek.

W kategorii „osobowość” statuetkę odebrał Adrian Kowalski z Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” w Katowicach „za zbudowanie drogi, dzięki której dzieci opuszczają ulicę”. Laureatem została również Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia” za odkrywanie młodych talentów i zaszczepianie w młodzieży chęci rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Celem tegorocznej edycji  było uhonorowanie instytucji oraz osób działających w województwie śląskim, których osiągnięcia znacząco wpłynęły na rzecz harmonijnego rozwoju społecznego i budowania solidarności społecznej, promocję i rozwój odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i równości szans. Idea drugiej  edycji konkursu inspirowana jest ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w Unii Europejskiej.

Pierwsza edycja nagrody wojewody śląskiego zorganizowana została w 2009 roku dla uczczenia V rocznicy polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Celem Konkursu było uhonorowanie instytucji oraz osób działających w województwie śląskim, które znacząco przyczyniły się do jak najlepszego spożytkowania pięcioletniej obecności Polski w Unii Europejskiej. Laureatami I edycji nagrody zostali: w kategorii „osobowość” przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, w kategorii „ekologia” Główny Instytut Górnictwa i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla za  przedsięwzięcie związane z uruchomieniem Centrum Czystych Technologii Węglowych. W kategorii „nauka” statuetkę odebrał prof. dr hab. Andrzej Klasik za działalność na rzecz stworzenia i promocji metropolii katowickiej – co wpisuje się w politykę regionalną Unii Europejskiej. W kategorii „innowacja” statuetkę odebrał Roman Trzaskalik – prezes zarządu w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro Centrum” sp. z o.o. za współpracę z uczelniami i wykorzystanie potencjału śląskiej nauki w zakresie nowych technologii i alternatywnych źródłach energii. W kategorii „gospodarka” statuetka trafiła do Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA. w Katowicach oddział Euroterminal w Sławkowie. (źródło: Śląski Urząd Wojewódzki)

więcej na:  oficjalnej stronie Nagrody Wojewody Śląskiego

Polecamy również GALERIĘ ZDJĘĆ z gali wręczenia nagród!