Wspólnie z Wydziałem Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowaliśmy 28 lutego 2012 konferencję:

„Nowoczesne metody w fizjoterapii i rehabilitacji”.

Wydarzenie, które otworzył Ireneusz Ryszkiel – Dyrektor Wydziału odbyło się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego łączyło w sobie prezentację wybranych metod rehabilitacji pacjentów oraz ukazanie niektórych problemów diagnostyki i terapii wad postaw u dzieci i młodzieży.

Prelegentami byli dr n. med. Krystian Oleszczyk – Dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz dr hab. n. med. Jacek Durmała – Kierownik Katedry Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Fundacja ISKIERKA zaprezentowała natomiast swój ogólnopolski projekt „Kinect – Innowacja w rehabilitacji” łączący naturalną dla dzieci potrzebę zabawy z aktywną rehabilitacją ruchową. Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Zarządu Fundacji przedstawiła efekty pierwszego etapu ewaluacji projektu oraz zaprosiła uczestników konferencji do przetestowania możliwości rehabilitacyjnych na specjalnie zainstalowanych 4 zestawach technologii Kinect, udostępnionych przez partnera projektu: firmę Microsoft.

O dobrych praktykach  w obszarze CSR-u (corporate social responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz współpracy organizacji pożytku publicznego z biznesem i sektorem publicznej służby zdrowia mówił natomiast Marek Kosycarz – Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej polskiego Oddziału Microsoft