Pod koniec czerwca 2013 udało się zrealizować nasz pomysł renowacji ogrodu znajdującego się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To miejsca wypoczynkowe, które pełni również w okresie letnim rolę ,,zielonej poczekalni”. Stwarza też małym pacjentom i ich najbliższym szanse na chwile kontaktu z naturą podczas pobytu szpitalnego. 

Zaproszenie do realizacji projektu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przyjęli pracownicy ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 

W patio, w którego sercu bije teraz zmodernizowane oczko wodne, zagościły nowe ławki i atrakcje dla dzieci. Cieszymy się bardzo, że udało się przywrócić świetność miejsca, które jest teraz prawdziwym zielonym azylem na słoneczne dni.