Bardzo ważne w procesie leczenia jest wsparcie psychologicznie zarówno dziecka jak i jego najbliższych. Zawsze zachęcamy do spotkań z psychologiem szpitalnym oraz do aktywnego uczestnictwa w projektach terapeutycznych fundacji, łagodzących psychologiczne skutki leczenia onkologicznego i sprzyjających reintegracji społecznej. We wrześniu rozpoczęliśmy także spotkania dwóch ważnych grup wsparcia:

GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN DZIECI CHORYCH ONKOLOGICZNIE

Spotkania odbywają się na trzech oddziałach onkologii dziecięcej na Śląsku: w Zabrzu, Katowicach oraz w Chorzowie. W czasie, gdy dzieci uczestniczą  w warsztatach z arteterapii  prowadzonych przez pracowników fundacji, rodzice i opiekunowie mogą wymieniać doświadczenia, dzielić się emocjami  i informacjami pomocnymi w sytuacji choroby i pobytu dziecka w szpitalu. Grupa ma na też na celu wzmocnienie emocjonalne, podniesienie świadomości przeżywanych emocji i poszukanie wspólnej płaszczyzny do konstruktywnego radzenia sobie z nimi oraz stresem towarzyszącym chorobie dziecka.

Spotkania mają charakter bezpłatny, otwarty i można dołączyć do nich w każdej chwili.

Terminy (godzina 15.00):

  • Zabrze: 10 i 24.09; 8 i 29.10; 5 i 19.11
  • Katowice: 11 i 25.09; 9 i 30.10; 6 i 20.11
  • Chorzów: 12 i 26.09; 10 i 31.10; 7 i 21.11

GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN PO STRACIE DZIECKA W WYNIKU CHOROBY ONKOLOGICZNEJ

Również we wrześniu odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla rodzin po stracie dziecka w wyniku choroby onkologicznej. Te spotkania odbywają się w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Spotkania prowadzone przez doświadczoną terapeutkę mają na celu:

– podniesienie świadomości przeżywanych emocji i poszukanie wspólnej płaszczyzny do konstruktywnego radzenia sobie z nimi,
– znajomość etapów  żałoby i emocji z nimi związanych,
– wzrost zaangażowania rodzin w spotkania cykliczne jako element niesienia pomocy sobie i własnej rodzinie,
– wzrost zaangażowania w budowaniu nowej struktury i jakości życia w rodzinie po utracie dzieci.

Udział jest bezpłatny, a wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Izabela Molenda
Specjalista ds. Zarządzania Projektami
Fundacji ISKIERKA
tel. 600 812 046
i.molenda@fundacjaiskierka.pl

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

Partner Projektu: