Fundacja ISKIERKA wsparła finansowo zakup nowej karetki typu „N” dla Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt, w tym inkubator transportowy.

Bardzo się cieszymy, że dzięki Państwa wsparciu, m.in. z 1 % podatku przekazanego fundacji,  mogliśmy przyczynić się do bezpośredniego ratowania życia i zdrowia dzieci.

A tak o akcji napisała Gazeta Wyborcza.