Na zaproszenie Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka przeprowadziliśmy 25 października 2013 roku, w ramach projektu: „Regionalna Akademia Obywatelska”, warsztaty aktywizacyjne dla uczniów szkół licealnych z aglomeracji Ślaskiej. Warsztat poprowadzili Małgorzata Bereza i Michał Stanisławski, którzy na co dzień pracują w Fundacji ISKIERKA.

Akademia pokazuje pomysły budujące społeczeństwo obywatelskie w województwie śląskim w ramach Europejskiego Roku Obywateli. Projekt prowadzi Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Podczas zajęć mieliśmy okazję zastanowić się wspólnie nad korzyściami płynącymi z angażowania się w inicjatywy o charakterze wolontariatu, nad wartościami, które wolontariat za sobą niesie i realnymi potrzebami osób i instytucji, które są bezpośrednimi odbiorcami takiej pomocy.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z okazanego zaangażowania, dziękujemy za wiele twórczych pomysłów oraz za możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami.