Na zaproszenie Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka przeprowadziliśmy 25 X 2013 w ramach projektu: „Regionalna Akademia Obywatelska” warsztaty aktywizacyjne dla uczniów szkół licealnych z aglomeracji Ślaskiej.


warsztat poprowadzili: Małgorzata Bereza i Michał Stanisławski

Akademia pokazuje pomysły budujące społeczeństwo obywatelskie w województwie śląskim w ramach Europejskiego Roku Obywateli. Projekt prowadzi Wydział Informacji Europejskiej i Projektów Transgranicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Podczas zajęć mieliśmy okazję zastanowić się wspólnie nad korzyściami płynącymi z angażowania się w inicjatywy o charakterze wolontariatu, nad wartościami, które wolontariat za sobą niesie i realnymi potrzebami osób i instytucji, które są bezpośrednimi odbiorcami takiej pomocy.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z okazanego zaangażowania, dziękujemy za wiele twórczych pomysłów oraz za możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Zdjęcia ze spotkania>>>ZOBACZ