Informujemy o rozpoczęciu cyklu szkoleniowego organizowanego przez Fundację ISKIERKA: WSZECHSTRONNE KOMPETENCJE PERSONELU MEDYCZNEGO PODSTAWĄ NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW LECZENIA.

Szkolenia mają na celu wsparcie w rozwoju kompetencji interpersonalnych sprzyjających efektywniejszemu komunikowaniu się w trudnych sytuacjach na linii lekarz, pielęgniarka – dziecko – rodzina, skuteczniejszej współpracy zespołu medycznego oraz minimalizowaniu stresu i frustracji zawodowej. Skierowane są dla lekarzy pielęgniarek, psychologów, pedagogów i fizjoterapeutów pracujących z małym pacjentem.

20-21 września 2013
Komunikacja interpersonalna – narzędzie efektywnego dialogu w szpitalu

4-5 października 2013
Współpraca siłą jakości i skuteczności zespołu

18-19 października 2013
Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego

Dodatkowe informacje:

Izabela Molenda  
Specjalista ds. zarządzania projektami
Fundacji ISKIERKA
i.molenda@fundacjaiskierka.pl
tel.: +48/0/ 600 812 046

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Partner Projektu: