28 listopada 2013 r. w Katowicach przeprowadziliśmy DEBATĘ EKSPERCKĄ:

„ROLA GRUP WSPARCIA W SPOŁECZEŃSTWIE”

Debata była podsumowaniem projektu: „Organizacja systemu pomocy w stanach kryzysu psychicznego oraz edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodzin dzieci z chorobą nowotworową na terenie województwa śląskiego.”

Celem debaty była pogłębiona dyskusja na temat roli grup wsparcia w społeczeństwie w różnych wymiarach. Indywidualnym –  jako forma radzenia sobie z kryzysem, przezwyciężania poczucia osamotnienia, podnoszenia jakości życia; małej wspólnoty – powstawania grupy posiadającej określone relacje, wartości i normy, w ramach której jej członkowie uczą się jak brać i dawać wsparcie i wreszcie tworzenia środowiska, ruchu społecznego zdolnego oddziaływać na społeczność lokalną, społeczeństwo.

Co to znaczy wspierać oraz jak tworzyć i rozwijać grupy wsparcia? Także o empatii i pomaganiu rozmawialiśmy przy inspirującym zaangażowaniu uczestników!

Debata stała się też okazją do spotkania przedstawicieli organizacji prowadzących grupy wsparcia, nawiązania kontaktu, wymiany doświadczeń, rozpoczęcia współpracy. Dyskusję moderował Jacek Jakubowski: psycholog, trener, coach /Grupa TROP, mentor i inicjator innowacyjnych projektów społecznych, członek Stowarzyszenia Ashoka i przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji ISKIERKA. Byli do niej zaproszeni  wszyscy uczestnicy, a rozpoczęli ją zaproszeni goście: Bożena Winch, Małgorzata Klecka, Maria Marquardt i Jolanta Czernicka-Siwecka.

PRELEGENCI:

Bożena Winch – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Prowadzi m.in. superwizje pracy psychoterapeutycznej psychologów zatrudnionych na oddziałach szpitalnych, w placówkach onkologicznych i hospicyjnych. Prowadziła grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

Małgorzata Klecka – doktor nauk medycznych, terapeuta, Prezes Fundacji FAStryga, prowadzi terapię, edukację i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz oferuje szkolenia dla specjalistów z wymienionej tematyki. Członek Stowarzyszenia Ashoka.

Maria Marquardt – psycholog, psychoterapeuta Katowickiego Instytutu Psychoterapii, superwizor, aplikant, licencjonowany trener PTP, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

Jolanta Czernicka – Siwecka – Prezes Fundacji ISKIERKA, animator zmian społecznych, pedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coach, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców dzieci dotkniętych chorobą onkologiczną.


Uczestnikom zaprezentowaliśmy nasze nowe wydawnictwo: PORADNIK DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA: „Nadzieja jest rzeczą z piórami…” autorstwa Justyny Rutkowskiej. Poradnik, oparty jest głównie o doświadczenia innych rodziców, jest rodzajem rozmowy, zbiorem doświadczeń rodziców którzy uczestniczyli w różnych formach terapii czy grupach wsparcia.

Osoby zainteresowane otrzymaniem poradnika prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Izabela Molenda, tel. 600 812 046; e-mail: i.molenda@fundacjaiskierka.pl

Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Partner Projektu:

foto: Joanna Nowicka