27 listopada 2013 zorganizowaliśmy w Katowicach konferencję: „WPŁYW KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH NA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH”.


Konferencja była  podsumowaniem zainicjowanego we wrześniu cyklu szkoleń i superwizji dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej. Rozmawialiśmy o znaczeniu otwartej komunikacji, wypaleniu zawodowym i metodach radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w pracy na linii personel medyczny – pacjent – rodzina chorego. 

Profesor Marzena Samardakiewicz, wybitny specjalista z zakresu psychoonkologii (na co dzień związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie) przedstawiła temat: „Anatomia skargi” – analiza czynników wpływających na relacje pacjentów i ich rodzin z personelem.

Izabela Butniewicz – Folusiak, psychoterapeutka Gestalt, trenerka Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM z wieloletnim doświadczeniem superwizyjnym personelu medycznego, pokazała jak bardzo pomocnym narzędziem może być superwizja w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych.

Natomiast dr n. humanistycznych Teresa Sławińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, w szczególności w kontakcie lekarz – pacjent, zaprezentowała: „Psychologiczne i relacyjne aspekty opieki nad pacjentem onkologicznym”.


Uczestnicy konferencji byli też pierwszymi czytelnikami, naszego najnowszego PORADNIKA DLA RODZIN dzieci trafiających na oddziały onkologiczne, zatytułowanego:„Choroba nowotworową dziecka – jak wspólnie przez to przejść”Staraliśmy się w nim zawrzeć najistotniejsze i najpraktyczniejsze informacje dot. m.in. pobytu na oddziale, diagnozy, pomocy społecznej, wspierania dziecka i roli opiekunów w procesie leczenia. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem poradnika prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Izabela Molenda, tel. 600 812 046; e-mail: i.molenda@fundacjaiskierka.pl
Konferencja przedłużyła się na wyraźnie życzenia uczestników, a rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!


Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoPartner Projektu:
foto: Joanna Nowicka