TROPEM JAKOŚCI
– wyzwania lidera w biznesie i organizacjach pozarządowych

Spotkanie, które miało miejsce 23 września 2014 roku w Hotelu Diament w Zabrzu, skoncentrowane było wokół przywództwa i nowoczesnego zarządzania. Propozycje była skierowana do liderów, którzy szukają praktycznie użytecznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie jakości, przywództwa i zmiany w organizacji.
Do tych, którzy poszukują drogi do realnego partnerstwa i poczucia współodpowiedzialności pracowników za rozwój organizacji. Podczas konferencji, oprócz wykładów, stworzyliśmy przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów, inspiracji i doświadczeń, także między biznesem a sektorem pozarządowym.
Polecamy relacje:  dziennikzachodni      logo
PROWADZĄCY:
 AndrzejBlikle.jpg
PROF. ANDRZEJ BLIKLE
– profesor nauk matematycznych, pracownik naukowy, informatyk, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy. W latach 1990-2010 zarządzał swoją rodzinną firmą cukierniczą A.Blikle. Członek blisko 30 organizacji, a w tym Europejskiej Akademii Nauk, Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przewodniczący Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha. Opracował Doktrynę Jakości będącą autorską koncepcją zarządzania opartą  na TQM (Total Quality Management). (http://www.moznainaczej.com.pl/ja)
 JacJakubowski.jpg
JACEK JAKUBOWSKI
– od ponad 30 lat trener, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA. Jest autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów, która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną w ramach Grupy TROP. Pracuje jako superwizor i mentor Szkoły Trenerów Biznesu, Szkoły Coachów i U!Lider. Zajmuje się m.in. budowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społecznego w firmach biznesowych, szkoleniami z zakresu zarządzania zmianą, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
(http://www.grupatrop.pl/index.php/jacek-jakubowski)

  • Wykład Andrzeja Blikle

Dylemat lidera ― przemoc czy partnerstwo?
•    Korzyści i wartości.
•    Rezygnacja z kija, marchewki oraz budżetów i co w zamian.
•    Motywowanie godnościowe.

Wielu współczesnych liderów to liderzy przemocy. Wybierają tę formę „zarządzania zasobami ludzkimi”, bo w bardzo krótkiej perspektywie przemoc jest skuteczna, daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala kształtować świat tak, jak byśmy chcieli, aby wyglądał. Daje nam też poczucie niezależności, siły i wolności. Liderzy przemocy mają poczucie, że wiele mogą. Dopiero po czasie przychodzi gorzkie rozczarowanie.
Skuteczność jest pozorna, bo ludzie zaganiani do pracy przestają pracować natychmiast po tym, jak przestajemy ich zaganiać. Bezpieczeństwo jest pozorne, bo stale grozi nam bunt na pokładzie. Nie możemy nikomu wierzyć. Pozorna jest też niezależność i wolność, bo przypominamy policjanta trzymającego na muszce groźnego bandytę. Ani na chwilę nie możemy opuścić broni. Bandytę możemy zabić, ale nigdy zmusić, by dobrowolnie poszedł za nami. Bo nigdy i nikogo nie można zmusić, by coś robił dobrowolnie.
Są też liderzy, którzy wybrali partnerstwo. Ci przede wszystkim wiele muszą. Muszą umieć przekonać innych do swojej wizji świata. Muszą umieć powiedzieć „nie wiem”, „boję się”, „pomóż mi”. Muszą budować swoją pozycję w zespole opartą na zaufaniu, empatii, partycypacji, jawności i uczciwości do bólu. Ci liderzy stale coś muszą. Z wyjątkiem jednego: nie muszą nikogo pilnować by pracował.
Liderzy partnerstwa wiele też mogą. Mogą wyjechać na urlop bez obawy, że firma się zawali. Mogą powierzyć innym podejmowanie wielu trudnych decyzji. Mogą mieć pewność, że o problemach w zespole dowiedzą się pierwsi, a nie ostatni. Mogą też być pewni, że jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego.

  • Wykład Jacka Jakubowskiego

Andrzej Blikle pisze, że liderzy partnerstwa „wiele muszą”. Rzeczywiście doświadczenia coachingu, czy projektów budowania kultury organizacji pokazują, że wejście w nowy paradygmat zarządzania nie jest łatwe. Trzeba przejść trudną, czasami bolesną, ale też fascynującą drogę pracy nad zmianą nawyków emocjonalnych i stereotypów poznawczych, nauczyć nowych sposobów komunikacji. Trudne jest też rozwinięcie kompetencji pozwalających na znalezienie równowagi między sztuką partnerskiej, opartej na empatii współpracy a koniecznością mobilizowania, podejmowania trudnych decyzji, działania w budzącej niepewność zmiennej rzeczywistości. Najbardziej fascynujące jest to, że po pewnym etapie pracy liderzy potrafiący budować partnerskie relacje widzą realne korzyści i przeżywają wiele osobistej satysfakcji (a nawet radości).

W Metodzie TROP nazywamy ich U!LIDERAMI. U!Lider to You-lider. Nastawiony jest na innych, lecz pracuje w zgodzie ze sobą. Deleguje, dzieli odpowiedzialność, umożliwia partycypację, wspiera partnerstwo, współpracę zespołową. Ufa i budzi zaufanie. Moderuje dialog nawet tam, gdzie jest o to trudno.

Tego nie można nauczyć się z książki, czy z wykładów. Wiedza, zrozumienie tego sposobu myślenia i zarządzania jest ważnym elementem procesu zmiany. Jednak rozwijanie niezbędnych kompetencji jest możliwe poprzez uczenie się w oparciu o doświadczenie. W wymiarze jednostkowym chodzi o uczenie się kontaktu z własnymi emocjami, rozwijanie konstruktywnych nawyków komunikacyjnych, budowanie wysokiego poczucia własnej wartości i realistycznej samooceny swoich mocnych i słabych stron. W organizacji (korporacji, firmie rodzinnej, stowarzyszeniu, urzędzie, uczelni czy szkole itp.) chodzi o konsekwentne rozwijanie  kultury organizacyjnej opartej na rzeczywiście realizowanych wartościach. Kreowanie przywództwa opartego na godności osoby, jakości działania i długofalowej efektywności.

Andrzej Jacek Blikle, praktyk TQM w jego autorskiej wersji Doktryna Jakości oraz Dorota Szczepan-Jakubowska i Jac Jakubowski, autorzy Metody TROP wypracowali ofertę łączącą obie te metodologie.  Kierujemy ja zarówno do konkretnych, zainteresowanych  liderów wszystkich szczebli i branż, jak też do organizacji pragnących podnieść jakość swoich działań.

„TROPEM JAKOŚCI”>>>czytaj więcej