404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

PROFILAKTYKA jest OK! Dąbrowa Górnicza

Drukowanie 

W Dąbrowie Górniczej ruszyła wspólna akcja Fundacji ISKIERKA i Fundacji Nasze Dzieci pod hasłem: "PROFILAKTYKA jest OK!" w Niepublicznym Przedszkolu ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" (ul. Kasprzaka 74 a). 

Od 8 do 10 kwietnia 2015 r., przez trzy dni (w godzinach od. 8.30 do 17.30) ponad 190 dzieci miało przeprowadzone badanie USG w obrębie jamy brzusznej oraz pachwin, pod kątem wczesnego wykrywania zmian nowotworowych i innych nieprawidłowości. Docelowo akcja jest dedykowana ponad 400 dzieciom w kolejnych etapach.

IMG_0946 

Badanie prowadzili doświadczeni lekarze diagności z Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki przy współpracy ze specjalistami z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy zgodzili się na bezpłatny udział w akcji. Bardzo dziękujemy z Wasze zaangażowanie, wiedzę i wsparcie akcji! 
IMG_0956 

Polecamy relacje:

„U większości dzieci, u których stwierdza się nowotwory w obrębie jamy brzusznej, proces nowotworowy jest z reguły bardzo zaawansowany, często z przerzutami do innych regionów ciała. Większość z tych pacjentów nie miała nigdy wcześniej wykonywanego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Środowisko polskich onkologów dziecięcych od wielu lat sugeruje włączenie badania USG brzucha do badań profilaktycznych wykonywanych u wszystkich dzieci, najlepiej przed drugim rokiem życia. Niestety nadal nie ma na to publicznych pieniędzy. Ponadto profilaktyczne badanie USG brzucha pozwoliłoby na wczesne wykrycie wad rozwojowych, do tej pory niemych klinicznie i wdrożenie właściwego postępowania leczniczego" tak o znaczeniu akcji mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański , Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Do akcji włączyła się również firma SpotMed Sp. z o. o. - udostępniając bezpłatnie aparaturę do badań ultrasonograficznych oraz RadPoint Sp. z o. o. dostarczając profesjonalne oprogramowanie. Razem z lekarzami, mamy tym samym nadzieję, że poprzez wspólną akcję przyczynimy się do wzrostu świadomości w zakresie znaczenia profilaktyki nowotworowej u dzieci.

Bardzo dziękujemy i cieszymy się z sukcesu oraz  dobrego przyjęcia naszego pilotażowego programu, szczególnie przez rodziców dzieci. 

Drukowanie