404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Międzynarodowa konferencja: PROGRESS IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY

iskierka_konferencja_listopad_www_naglowek_final 

Fundacja ISKIERKA wraz z Śląską Izbą Lekarską zorganizowała 14 listopada 2015 roku w Katowicach międzynarodową konferencję pt. „PROGRESS IN PEDIATRIC ONCOLOGY AND HEMATOLOGY” pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Konferencja poświęcona była najnowszym badaniom oraz odkryciom w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej i adresowana była do lekarzy tej specjalizacji. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy, których było nam niezmiernie miło gościć.

Otwarcie konferencji zapoczątkowała doc. Urszula Grzybowska - Chlebowczyk (Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski), dr Marek Potempa (Śląska Izba Lekarska), prof. Tomasz Szczepański i prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka. Następnie wystąpił prof. Csongor Kiss (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet  w Debreczynie, Węgry) przedstawiając wykład “Nowoczesne leczenie hemofilii u dzieci – węgierskie doświadczenia oraz "Pacjent z hemofilią powikłaną inhibitorem". Kolejna prezentacja należała do prof. Tomasza Szczepańskiego (Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet  Medyczny  w Katowicach) "Leczenie stanów przeciążenia żelazem u dzieci – nowoczesna strategia".

Fundacja_IskierkaIMG_7059

Drugą sesję konferencji zapoczątkował prof. Jan Stary (Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Uniwersytet Karola i Szpital Uniwersytecki Motol, Praga, Republika Czeska) z wykładem "Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci", a po nim prof. Jerzy R. Kowalczyk (Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) przedstawiając tematykę "Polskie doświadczenia z protokołem leczenia ALL-IC BFM 2002". Po tych wystąpieniach nadszedł czas na przekaz prof. Andreasa E Kulozika (Katedra Onkologii, Hematologii i Immunologii Dziecięcej, Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) "T-ALL u dzieci: zastosowanie badań podstawowych w praktyce klinicznej". Konferencję zwieńczyła prezentacja Jolanty Czernickiej-Siweckiej (prezes Fundacji ISKIERKA): "Nowoczesne wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi".

Fundacja_IskierkaIMG_7099 Fundacja_IskierkaIMG_7079  Fundacja_IskierkaIMG_7064

W ramach działalności statutowej fundacji od lat organizujemy konferencje i seminaria naukowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań medycznych, terapeutycznych i społecznych, jak również prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego. Prowadzimy akcje profilaktyczne i dbamy o dostęp do wiedzy z zakresu najnowszych badań i form leczenia dzieci z chorobą nowotworową

Od 2009 roku finansujemy badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. „Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą 8-kolorowej cytometrii przepływowej”, to projekt którego głównym wykonawcą jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański reprezentujący zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

badania-300x246

Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej, zakończył się sukcesem i stworzono podwaliny nowoczesnego monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Dzięki wsparciu Fundacji możliwe było także włączenie do badań w 2012 r. ponad 200 dzieci z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną i kilkunastu pacjentów po wznowie choroby. Także praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Jednym z elementów nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA) 2015. Wszystkie sesje były dostępny w języku angielskim i polskim. Wykłady gości zagranicznych były tłumaczone symultaniczne na język polski. Za udział w konferencji były przyznawane punkty edukacyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy znaleźli czas i ochotę, żeby zaprezentować i poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych badań oraz odkryć w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem osób w niej uczestniczących. Zarówno goście prowadzący wykłady, jak i uczestnicy wystawili nam "szóstkę" za wysoki poziom merytoryczny oraz organizacyjny. Jednocześnie dziękujemy partnerom, firmom farmaceutycznym, wolontariuszom z Kopalni Wolontariatu i wszystkim osobom zaangażowanym za sprawienie, że to spotkanie było dla wszystkich po prostu dobrym działaniem.